Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Franeker 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Maria-Vereeniging Franeker 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Franeker Franeker 1809 neutraal Armen algemeen Mannen
St. Joseph-Vereeniging Franeker 1875 rooms-katholiek Jeugd 6-12, Zieken Mannen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Gaast 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Gaasterland Gaasterland 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Garijp 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging: Dient elkander uit liefde Gerkesklooster-Stroobos 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Gorredijk der - Gorredijk 1895 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Goënga 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Grouw der - Grouw 1899 Arbeiders, Werklozen
Dorcas Grouw 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot verschaffing van betere en gezondere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen Harlingen 1859 Arbeiders
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Harlingen Harlingen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Harlingen Harlingen 1846 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging Verbetering der Armenzorg Harlingen 1898 Armen algemeen
Vereeniging voor Wijkverpleging en Ziekenzorg Harlingen 1894 Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Dorkas Harlingen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Maria-Vereeniging Harlingen 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Hulpbank te Harlingen Harlingen 1853 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging Zaait in alle winden Harlingen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Harlingen Harlingen 1810 neutraal Gehandicapten
Conferentie van den H. Michael van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Harlingen 1864 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging "Gemilath Chasadim Kabranim" (het uitoefenen van weldadigheid en ondersteuning voor begrafeniskosten) Harlingen 1876 joods Joden
Collegie: Zeemans-Voorzorg, Het - Harlingen 1851 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Harlingen der - Harlingen 1899 Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Vereeniging Armen-Patronaat Harlingen 1899 Armen algemeen
Kraamvrouwenvereeniging Harlingen 1899 Kraamvrouwen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Verplegingsgesticht te Harlingen" Harlingen 1873 Ouderen, Zieken
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Harlingen Harlingen 1852 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen, afdeling Harlingen Harlingen 1854 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging Licht, Liefde, Leven Harlingen 1899 Armen algemeen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Haskerland Haskerland 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Haulerwijk der - Haulerwijk 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Heeg 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vrouwenvereeniging Heeg 1899 Armen algemeen Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Heerenveen e.o. Heerenveen 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot ziekenverpleging "Het ziekenhuis te Heerenveen" Heerenveen 1899 Zieken
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Heerenveen Heerenveen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
St. Elisabethsvereeniging Heerenveen 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Heerenveen Heerenveen 1810 neutraal Gehandicapten
Israëlitische Vereeniging "Gamieloth Gasodiem" (uitoefening van weldadigheid) Heerenveen 1888 joods Joden
Vereeniging Charitas Heerenveen 1899 Armen algemeen
Conferentie van den H. Geest van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Heerenveen 1867 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Dorcas Heerenveen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Hennaarderadeel der - Hennaarderadeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Het Bildt der - Het Bildt 1894 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Hijlaard 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Hindeloopen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Collegie Zeemanstroost Hollum 1878 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.