120 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Sluis* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  hellevoetsluis, maassluis, sluis, zwartsluis

Zoekopdracht aanpassen
24/09/1627, 10
Copier , commandant van Zwartsluis, van de langsvarende schepen door Zwartsluis richting
09/11/1627, 1
De hoogbaljuw, burgemeesters en schepenen van Sluis verzoeken om voortzetting van de akte van ... uit de oude domeinen in het kwartier van Sluis toegestaan, alsmede de renten waarmee de stad belast
16/11/1627, 9
De gecommitteerden van de Kleine Visserij te Maassluis en de andere plaatsen verzoeken om vier oorlogsschepen ter
25/11/1627, 1
Elisabeth Bossaerts , weduwe van mr. Job du Rieu , wil in Sluis gaan wonen waar men slechts
09/12/1627, 11
burgemeester en de schepenen van het Vrije van Sluis die zich als derde partij stellen, en verzoekt mandement
29/12/1627, 6
Breskens klagen door de burgemeesters en de schepenen van het Vrije van Sluis
10/02/1628, 4
Nathanael de Raedt , Lenert Weits en consorten, inwoners van Sluis, willen de Infanta ... om een paspoort vragen. Zij willen met twee pinken vanuit Sluis gaan vissen ten
19/02/1628, 8
De afgevaardigde van de stad Sluis verzoekt betaling van 17.333 gld. 15 st. die de arme
23/02/1628, 6
De RvS adviseert d.d. 21 feb. over het op 19 feb. ingediende rekest van de afgevaardigden van Sluis
13/03/1628, 9
vrij te pleiten voor het niet nakomen van zijn plicht toen zijn garnizoen in Sluis bijna was
16/03/1628, 4
vraagt octrooi aan voor de verkoop of belasting van haar onder die van het Vrije van Sluis
25/03/1628, 6
De binnengekomen gedeputeerden van de kleine visserij uit Maassluis berichten dat zij in Maassluis, Brielle
05/04/1628, 6
De schout en bestuurders van Maassluis hebben op bevel van Z.Exc. twee visschepen met drie tot vier
26/07/1628, 1
Groningen , Remerus Houtmans te Bergen op Zoom , George Warde te Sluis
08/08/1628, 6
Frans Roussel verzoekt d.d. Sluis 28 juli commissarissen aan te wijzen voor de naderende vernieuwing ... HHM laten Huissen , Casembroot , Lodestein , Vosbergen en Cock in Sluis ,
11/08/1628, 9
rekest van vrouwe Anna de Mol . De magistraat van het Vrije van Sluis krijgt commissie om de suppliante
17/08/1628, 20
Castelein , boer uit Cadzand, en de burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis
21/08/1628, 11
De heren van Holland melden dat de vijand reeds negen vissersschepen uit Maassluis heeft
07/09/1628, 8
brengen. Daarbij heeft Noobel geconstateerd dat de oorlogsschepen in Hellevoetsluis ... achter de kulk [spuikom] van de sluis ligt immers een put van - dwars gemeten - ongeveer twee
15/09/1628, 8
Jan Bruystens de Jonge , scheepskapitein uit Gorinchem, verzoekt commissie om met een groot in Hellevoetsluis
25/09/1628, 9
Guilliaeme Zoete van Houthain , gouverneur van Sluis, verzoekt net als anderen een vergoeding te ... krijgen voor de vrijlating van een jezuït. Deze Jorge Ward heeft in in Sluis gevangengezeten
27/09/1628, 6
van Jan Bruistens . Het College acht zich niet in staat om het grote schip in Hellevoetsluis
10/10/1628, 3
V Om verschillende redenen zouden de schepen in Hellevoetsluis in plaats van Vlissingen
19/10/1628, 1
Intussen zullen afgevaardigden van HHM uitzoeken of dit in Hellevoetsluis zou
24/10/1628, 14
sept. over het op 4 dec. 1627 ingediende rekest van Bartholomeus du Corne , tafelhouder te Sluis ... van de magistraat van Sluis in aanmerking genomen stemmen HHM op bovengenoemde voorwaarden
25/10/1628, 10
is echter in beslag genomen door de ontvanger van de confiscaties te Sluis . De suppliante verzoekt
30/10/1628, 15
voor de vernieuwing van de magistraat en het afhoren van de rekening in Sluis conform hun
03/11/1628, 12
aangehechte stukken naar die van het Vrije van Sluis mag worden opgestuurd. Deze kunnen de suppliant
04/12/1628, 4
HHM lezen het rekest van de gedeputeerden van de baljuw, burgemeesters en schepenen van Sluis in Vlaanderen uit
07/12/1628, 10
, boer te Cadzand, alsmede de burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis
16/12/1628, 1
HHM lezen de brief d.d. Hellevoetsluis 15 dec. van Nobel over de bestraffing van de gewelddadigheden ... fiscaal Sille zo spoedig mogelijk naar Hellevoetsluis afreizen om samen met Nobel informatie
20/01/1629, 16
verslag uit van hun onderzoek naar het oppervlaktekohier van de landen in het Vrije van Sluis
31/01/1629, 1
HHM besluiten in plaats van Doublet bewindhebber(s) van de WIC in Hellevoetsluis met
05/02/1629, 8
Abraham Willemsz. Bierman verzoekt HHM het octrooi van Bartholomeus du Corne om een bank van lening te houden in Sluis
14/02/1629, 14
Z.Exc. d.d. 5 feb., waarin wordt meegedeeld dat de officieren van de licenten in Sluis ... onder contributie in Sluis naar de markt brengen, meer bepaald of zij daarop licent
16/02/1629, 14
het verzoek d.d. 4 jan. van jonker Johan de Grise , hoogbaljuw van het Vrije van Sluis. De suppliant ... hoogbaljuw van het Vrije van Sluis geen recht heeft op geconfisqueerde goederen, tenzij dat
19/02/1629, 7
boer te Cadzand, en van de burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis . Laatstgenoemden
23/02/1629, 9
Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis recommanderen d.d. 14 feb. Eduwaert Everwyn
24/02/1629, 4
brief van de burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis . Zij vragen relief van
09/03/1629, 7
, hoogbaljuw van het Vrije van Sluis, deelt HHM mee dat het vanouds in het Vrije van Sluis ... Vrije van Sluis niet de nieuwe, maar de oude keur van kracht blijft en de rechten van de hoogbaljuw
23/03/1629, 11
Mr. Pieter Luesnelius , pensionaris van het Vrije van Sluis, heeft bij HHM in kracht van zijn geloofsbrieven ... een kort bericht ingediend over de huidige staat van het college van het Vrije van Sluis
31/03/1629, 14
van de RvS d.d. 26 maart op het rekest dat op 9 maart door Grijse , hoogbaljuw van het Vrije van Sluis, ... en Isabella niet in acht zullen nemen, maar dat de inwoners van het Vrije van Sluis
11/04/1629, 5
maart op het rekest van Johan de Gryse , hoogbaljuw van het Vrije van Sluis. ... aan de zijde van de overledene, niet van kracht is in het Vrije van Sluis
14/04/1629, 5
HHM lezen het rekest van mevrouw Houthain , de magistraat van Sluis in Vlaanderen en de kerkenraad van ... van het gasthuis waar de armen en zieke soldaten van de stad en het Vrije van Sluis verzorgd worden.
21/04/1629, 10
van de mevrouw Hauthein en de magistraat en kerkenraad van Sluis in Vlaanderen onderzocht ... heeft. De Raad is van mening dat het gasthuis in Sluis best hersteld kan worden door een algemene
11/05/1629, 12
haar echtgenoot te mogen behouden. Dit betekent dat de hoogbaljuw van het Vrije van Sluis
29/05/1629, 1
HHM lezen het rekest van Maerten Jordaens , geboren te Sluis in Vlaanderen, dat wordt ondersteund ... aangesteld als haven- en tonnenmeester van Sluis , in opvolging van Pieter Maertensz. Raveschot ,
23/06/1629, 9
te bezoldigen. Daarom mogen de opbrengsten uit het Vrije van Sluis , die al zes jaar ... ontvangen worden door de stad Sluis , daarvoor gebruikt worden. HHM zullen de Raad
10/08/1629, 4
Franc Rouchel uit Sluis in Vlaanderen vraagt HHM d.d. 2 aug. commissarissen aan te stellen voor het vernieuwen ... van de magistraat van Sluis en het afhoren en sluiten van de rekeningen. Deze zaak wordt uitgesteld.
11/08/1629, 10
Niesken Wolters c.s. verzoeken een hoeveelheid levensmiddelen die door de commandant van Zwartsluis zijn aangehaald

Volledige tekst Meer opties..