Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 605 pagina: 1 2 3 413 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Afschaffings-Genootschap te Rotterdam Rotterdam 1838 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Algemeene Haagsche Polikliniek Den Haag 1893 neutraal Zieken
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Baarn-Hilversum der - Baarn-Hilversum 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Haarlem der - Haarlem 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling 's-Gravenhage der - Den Haag 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade" Den Haag 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Delft der - Delft 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Dordrecht der - Dordrecht 1879 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Gorinchem der - Gorinchem 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Leiden der - Leiden 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Rotterdam der - Rotterdam 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Schiedam der - Schiedam 1875 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Arbeid in Wijk II Den Haag 1894 protestants Zieken
Bijzondere Raad Leiden van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Leiden 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Rotterdam van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1850 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Schiedam van de Vereeniging van de H. Vincentius van Paulo Schiedam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad 's-Gravenhage van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Den Haag 1846 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bikur Cholim Vehekdisch Den Haag 1765 joods Joden, Zieken
Blindenstichting tot het verleenen van stoffelijke hulp aan blinden Den Haag 1898 neutraal Gehandicapten
Bond van Nederlandsche krijgslieden tot bestrijding der drinkgewoonten onder den naam "De Heer is onze bannier" Den Haag 1891 protestants Alcoholisten, Militairen Militairen
Centen-vereeniging ten behoeve der behoeftige blinden te 's Gravenhage Den Haag 1897 Gehandicapten
Centen-vereeniging ten behoeve der hulpbehoevende blinden te Rotterdam "Steunt Ons Streven" Rotterdam 1869 neutraal Gehandicapten
Centraal Isräelietisch Wees- en Doorgangshuis te Leiden 'Machaseh Lajethomiem' ('Toevlucht voor wezen') Leiden 1889 joods Joden, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Centrale vereeniging tot verbetering der Armverzorging in de Israëlietische gemeente te Rotterdam Rotterdam 1895 joods Armen algemeen, Joden, Werklozen
Chewrah Kadiesja Menachem Abeilim (Troost der Treurenden) Rotterdam 1802 joods Armen algemeen, Joden
Chewre kadiesje Gemiloet Chasadiem (Pieuze Vereniging tot het verzorgen van doden in overeenstemming met de joodse wet en traditie) Den Haag 1770 joods Joden
Christelijke Jongedochtersvereeniging "Dient elkander door de liefde" Pernis 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochtersvereeniging "Misericordia" Oudshoorn 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Meisjesvereeniging Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes, Vrouwen
Christelijke Meisjes-vereeniging Excelsior Leerdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Vereeniging voor Ziekenverpleging "Het Diaconessenhuis" te Leiden Leiden 1897 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Christelijke Volksbond Den Haag 1889 protestants Ambachtslieden, Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Christelijke Vrouwenvereeniging "Onesima" Nieuwveen 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Christelijke Wijkvereniging "Levendaal" Leiden 1873 protestants Zieken
Christelijke Wijkverpleging Rehoboth Delft 1896 protestants Zieken
Christeljke Jongedochters-Vereeniging "Maria" Dordrecht 1879 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Christen-Geheelonthouders Zangvereeniging onder de leuze "Op ter redding" Den Haag 1892 protestants Alcoholisten
Comité voor kleeding van behoeftige schoolkinderen Dordrecht 1899 Jeugd 6-12
Comité voor Wijkverpleging Schiedam 1898 Zieken
Commissie tot inzamelen van gelden voor de Maatschappij van Weldadigheid te Dordrecht Dordrecht 1885 neutraal Armen algemeen Mannen
Commissie voor uitdeeling van kleeding en schoeisel aan behoeftige schoolkinderen Rotterdam 1893 Armen algemeen, Jeugd 6-12
Conferentie van de H. Agnes van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Den Haag 1900 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Antonius en Lodewijk van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Den Haag 1847 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Franciscus en Dominicus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Leiden 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Hildegardis van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Hillegersberg 1893 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Martelaren van Gorkum van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1897 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Liduina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Schiedam 1866 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Maagd van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Leiden 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Martinus en Franciscus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Voorburg 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Rosalia van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1852 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Aantal verenigingen: 605 pagina: 1 2 3 413 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.