Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: 1 2 3 411 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Aanwervingsbureau voor Rotterdamsche reeders Rotterdam 1902-09-27 nr. 15

16-10-1902

1902-06-26
Aesthetisch Genootschap Rotterdam 1885-11-17 nr. 21

20-01-1886

Afdeeling Feijenoord van de Nationale Christen-geheel-onthoudersvereeniging Rotterdam 1898-10-21 nr. 35

03-11-1898

1894-11-22
Afdeeling Rotterdam der Nederlandsche Zondagschoolvereeniging Rotterdam 1894-10-19 nr. 32

28-11-1894
28-08-1903

1894-07-01
Afdeeling Rotterdam en Omstreken van de Nationale Christen Geheel-Onthoudersvereeniging Rotterdam 1895-02-06 nr. 31

06-03-1895

1890-03-20
Afdeeling Rotterdam van den Nederlandschen bakkersgezellenbond Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

05-06-1903

1899-03-05
'Afdeeling Rotterdam' van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Rotterdam 1877-10-26 nr. 3

11-01-1878
29-04-1890

Afdeeling Rotterdam van Volksweerbaarheid Rotterdam 1901-03-01 nr. 56

20-03-1901

1900-06-23
Algemeen Apothekersbedienden-Bond Rotterdam 1890-07-15 nr. 19

02-10-1890
15-08-1903

Algemeene Bond "Insulinde", van onderofficieren en minderen van land- en zeemacht, hier te lande en in de koloniën Rotterdam 1895-12-07 nr. 30

14-02-1896
09-07-1898

1894-10-31
Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond Rotterdam 1902-05-31 nr. 42

17-06-1902

1901-07-21
Algemeene Nederlandsche Bond van industrieelen en handelslieden Rotterdam 1899-10-13 nr. 47

27-10-1899

1899-02-08
Algemeene Nederlandsche Zouavenbond, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1895-07-01 nr. 34

28/29-07-1895

1895-01-01
Algemeene Polikliniek "Rotterdam" Rotterdam 1900-12-14 nr. 33

29-12-1900

1900-11-01
Algemeene Rijnschippersbond Rotterdam 1898-08-08 nr. 49

28/29-08-1898
05-08-1899
24-07-1903

1898-03-06
Algemeene Rotterdamsche vereeniging ter uitkeering van gelden bij overlijden Rotterdam 1892-11-11 nr. 29

31-12-1892
27-07-1895
25-08-1898

1875-12-19
Algemeene Rotterdamsche Vereeniging voor genees-, heel- en verloskundige hulp Rotterdam 1891-11-25 nr. 37

16-01-1892
22-07-1898
26/27-01-1902

Algemeene Schippersbond Rotterdam 1898-07-30 nr. 65

18-08-1898

1898-03-24
Algemeene Turnvereeniging Rotterdam 1884-05-10 nr. 40

11-07-1884

Amateur-Fotografenvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1902-02-15 nr. 14

01-03-1902

1901-12-01
Amusantenclub "Kunst en vermaak" Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

07/08-06-1903

1901-10-10
Anti-revolutionaire Kiesvereeniging "Nederland en Oranje" Rotterdam 1892-11-25 nr. 26

20-12-1892
11-06-1895

Antirevolutionaire Propaganda-Club "Feijenoord" Rotterdam 1903-11-04 nr. 22

02-12-1903

1903-04-29
Anti-sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk: "Recht en plicht" Rotterdam 1896-04-18 nr. 8

17/18-05-1896

1894-02-05
Arbeiders-muziekvereeniging "Excelsior (Steeds hoger)" Rotterdam 1902-08-05 nr. 39

23-08-1902

1901-09-12
Arbeidsbeurs Rotterdam 1895-05-24 nr. 44

27-06-1895

1895-02-02
Aurora Rotterdam 1888-07-04 nr. 20

25-07-1888
09-10-1890

Benvenuto Cellini Rotterdam 1862-10-19 nr. 23

01-11-1862

Bierbrouwers-werkliedenvereeniging "Door vereeniging verbetering" Rotterdam 1900-10-22 nr. 39

04/05-11-1900

1900-04-04
Bierhuishoudersbond Rotterdam 1897-12-02 nr. 28

24-12-1897
31-01-1899

1897-01-01
Bond van distillateurs in Nederland Rotterdam 1900-06-21 nr. 76

10-07-1900

1900-01-18
Bond van gymnastiekonderwijzers-vereenigingen in Nederland Rotterdam 1901-05-22 nr. 90

09/10-06-1901

1896-08-01
Bond van inspecteurs bij de Rotterdamsche politie Rotterdam 1902-12-08 nr. 49

01/02-01-1903

1902-09-16
Bond van machinisten en stokers in Nederland Rotterdam 1898-06-15 nr. 41

03/04-07-1898

1898-02-13
Bond van Sleeperspatroons en goederenvervoerders te land te Rotterdam Rotterdam 1900-10-12 nr. 42

01-11-1900

1900-07-14
Bond van werklieden in dienst der gemeente Rotterdam Rotterdam 1898-05-25 nr. 16

10-06-1898

1897-10-01
Bootwerkersvereeniging "Hulp door onderlinge samenwerking" Rotterdam 1901-09-04 nr. 37

19-09-1901

1898-01-30
Broederschap van notarisklerken in Nederland Rotterdam 1898-12-27 nr. 31

15/16-01-1899
03-11-1900

1898-07-24
Broederschap van verificateurs der directe belastingen, invoerrechten en accijzen in Nederland, K. B. 1882 Rotterdam 1903-08-11 nr. 38

29-08-1903

1903-05-17
Burgerrecht voor Hillesluis en omstreken Rotterdam 1894-08-20 nr. 84

08-09-1894

1892-06-01
Centenvereeniging ten behoeve der hulpbehoevende Blinden Rotterdam 1880-07-24 nr. 32

05-09-1880

Centrale Vereeniging tot verbetering der armenzorg in de Israël. gemeente te Rotterdam Rotterdam 1895-09-25 nr. 6

24-10-1895

1895-06-24
Charitas Rotterdam 1893-03-27 nr. 25

25-04-1893

1888-09-01
Charloische mannen-zangvereeniging "Kunst na arbeid" Rotterdam 1898-01-06 nr. 4

21-01-1898

1897-09-04
Christelijk Gemengd Koor Rotterdam 1898-10-03 nr. 47

11-10-1898

1898-04-01
Christelijk instituut voor meisjes Rotterdam 1902-06-19 nr. 32

06/07-07-1902

1902-05-14
Christelijk Nationale Werkmansbond Rotterdam 1901-12-04 nr. 35

10-12-1901

1900-11-13
Christelijke bakkersgezellenvereeniging "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

06-06-1903

1903-12-03
Christelijke Bootwerkersvereeniging "Toenadering" Rotterdam 1901-05-28 nr. 100

13-06-1901

1901-01-23
Christelijke Harmonievereeniging "Crescendo" Rotterdam 1898-02-02 nr. 19

12-02-1898

1897-08-01
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: 1 2 3 411 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.