Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 112 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1851 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Dominicus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1850 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
H. Sura-Vereeniging Rotterdam 1889 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Centrale vereeniging tot verbetering der Armverzorging in de Israëlietische gemeente te Rotterdam Rotterdam 1895 joods Armen algemeen, Joden, Werklozen
Vereeniging Maçonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen en Weezen Rotterdam 1889 Weduwen, Wezen Mannen, Vrijmetselaars
Genootschap Voor Vrouwen Door Vrouwen Rotterdam 1809 Kraamvrouwen, Weduwen Vrouwen
Jongeheeren-Vereeniging Rotterdam 1894 rooms-katholiek Jongens Mannen
Conferentie van den H. Antonius van Padua van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1874 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Rotterdam Rotterdam 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Ziekenverpleging Wijk A Rotterdam 1870 protestants Zieken Vrouwen
Ziekenverpleging der Vereeniging tot Evangelisatie in Wijk C Rotterdam 1898 protestants Zieken Vrouwen
Vereeniging Ziekenzorg Wijk E Rotterdam 1890 Zieken Vrouwen
Wijkzustervereeniging Wijk G Rotterdam 1881 Armen algemeen, Zieken
Internationale Orde van Goede Tempelieren (I.O.G.T.), Loge Voorwaarts nr. 2 Rotterdam 1893 neutraal Alcoholisten
Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam Rotterdam 1853 Gehandicapten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Israëlietische Vereeniging voor Gezondheids-koloniën Rotterdam 1885 joods Jeugd 6-12, Joden, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede, te Rotterdam Rotterdam 1844 Armen algemeen
Conferentie van de H. Rosalia van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1852 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Christelijke Meisjesvereeniging Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes, Vrouwen
Vereeniging "Christelijk Armbezoek" Rotterdam 1852 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Commissie voor uitdeeling van kleeding en schoeisel aan behoeftige schoolkinderen Rotterdam 1893 Armen algemeen, Jeugd 6-12
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Rotterdam Rotterdam 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging van de H. Elisabeth tot bezoek aan arme zieken te Rotterdam Rotterdam 1853 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging tot verpleging van minvermogende Israëlietische kraamvrouwen Rotterdam 1890 joods Joden, Kraamvrouwen Mannen en vrouwen
Conferentie van den H. Joseph van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1888 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Anna-Vereeniging Rotterdam 1894 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen Vrouwen
Jongedochtersvereeniging Naaikrans "Martha" der Gereformeerde Kerk Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen, comité te Rotterdam Rotterdam 1899 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Israëlitische Pieuse Vereeniging "Goed doel", onder de zinspreuk "Dowor touf" (Weldoen) Rotterdam 1880 joods Armen algemeen, Joden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Rotterdam der - Rotterdam 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Rotterdam Rotterdam 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Rotterdam Rotterdam 1888 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Centen-vereeniging ten behoeve der hulpbehoevende blinden te Rotterdam "Steunt Ons Streven" Rotterdam 1869 neutraal Gehandicapten
Vereeniging "De Gasthuispenning" Rotterdam 1898 rooms-katholiek Zieken
Montefiore-vereeniging Rotterdam 1883 joods Joden, Vreemdelingen
Vereeniging "Israëlietische Kindervoeding" Rotterdam 1897 joods Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Joden
Vereeniging Tabitha Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Inrigting voor Havelooze Kinderen Rotterdam 1853 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Loge "de Drie Kolommen" Rotterdam 1767 Armen algemeen Mannen, Vrijmetselaars
Vereeniging Inrigting tot wering der bedelarij van kinderen Rotterdam 1856 Verwaarloosde kinderen
Dames-Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen. Rotterdam 1880 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Rotterdam Rotterdam 1850 joods Ambachtslieden, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Jongens, Meisjes, Werklozen
Nederlandsche Vereeniging van Inrichtingen tot bevordering der koepokinenting Rotterdam 1881 neutraal Zieken Medici
Vereeniging voor Wijkverpleging Rotterdam 1899 Zieken
Vereeniging van den H. Antonius ter verpleging van ongeneeslijken zieken en blinden Rotterdam 1863 rooms-katholiek Geesteszieken, Gehandicapten, Vrouwen (algemeen)
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Rotterdam 1877 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van fatsoenlijke armoede bij de Israëlieten Rotterdam 1899 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging tot redding van gevallen vrouwen en verlaten kinderen Rotterdam 1883 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Jongedochtersvereeniging Dorcas Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Rotterdam Rotterdam 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Aantal verenigingen: 112 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.