Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 95 pagina: 1 2 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot het Weren van Misbruik van Sterken drank Middelburg 1858 Alcoholisten
Vereeniging van jonge meisjes tot het uitreiken van kleedingstukken Tholen 1899 Armen algemeen Meisjes
Vereeniging ter bevordering der belangen van den Dienstbaren Stand Middelburg 1884 Ouderen
Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam, correspondentschap Middelburg Middelburg 1858 Gehandicapten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging onder de Zinspreuk "Loon voor Werk" Middelburg 1838 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot weezenverpleging voor Zuid- en Noord-Beveland Goes 1883 Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen en vrouwen
Dames vereeniging tot het verstrekken van voedzame spijs aan zieken en behoeftige kraamvrouwen. Middelburg 1899 Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vlissingse Vrouwenvereeniging tot Uitreiking van Melk en Eieren aan Arme Herstellende Zieken Vlissingen 1894 Zieken Vrouwen
Vereeniging Hulpbetoon Vlissingen 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot Werkverschaffing aan Blinden Middelburg 1863 Gehandicapten
Vereeniging tot leniging van armoede en wering der bedelarij in Tholen Tholen 1847 Armen algemeen
Dames-Vereeniging voor behoeftige kranken Goes 1899 Zieken Vrouwen
Vereeniging tot verbetering der armenzorg Middelburg 1899 Armen algemeen
Vereeniging voor Spijsuitdeeling Vlissingen 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot Spijsbedeeling Goes 1899 Zieken
Vereeniging tot voorkoming van armoede: Humanitas Nieuw- en St. Joosland 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot wering der armoede Zierikzee 1851 Armen algemeen
Vereeniging voor Kindervoeding Vlissingen 1899 Jeugd 6-12
Dames-Vereeniging tot het verstrekken van Levensmiddelen Vlissingen 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot nut der armen Kortgene 1845 Armen algemeen
Vereeniging voor noodlijdenden Strijenham 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot Spijsuitdeeling Zierikzee 1899 Zieken
Vereeniging tot het verschaffen van woningen aan personen uit den werkmansstand Zierikzee 1871 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging "Kindervoeding" Middelburg 1890 Jeugd 6-12
Vereeniging ter verzorging van weezen, genaamd "Weeshuis voor Zuid- en Noord-Beveland" Kloetinge 1867 Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging voor Gezondheidskolonies Middelburg 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Vereniging het Nederlandsch gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders te Utrecht, commissie te Middelburg Middelburg 1875 Gehandicapten
Vereeniging tot bevordering van ambachten en handwerken onder de Israëlieten Middelburg 1847 joods Ambachtslieden, Jeugd 12-21, Joden
Genootschap Gemiles Hasodim Zierikzee en Goes 1858 joods Joden Mannen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Middelburg Middelburg 1851 joods Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden
Vrouwenvereeniging Bikoer Chouliem Middelburg joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den sterken Drank, afdeling Middelburg Middelburg 1853 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Algemeene Armenwerkinrigting Goes 1844 neutraal Werklozen
Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Middelburg Middelburg 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Sluis Sluis 1819 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Tholen Tholen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Genootschap der Moederlijke Weldadigheid Middelburg 1839 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Goes Goes 1899 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", afdeeling Zierikzee van de - Zierikzee 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Zierikzee Zierikee 1875 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Middelburg van - Middelburg 1869 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Middelburg Middelburg 1793 neutraal Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Hulst Hulst 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging tot het bezoeken der Armen Middelburg 1842 neutraal Armen algemeen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Goes Goes 1866 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging "Hulp in nood" Vlissingen 1887 neutraal Armen algemeen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Vlissingen Vlissingen 1854 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Middelburg/Vlissingen der - Middelburg/Vlissingen 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Middelburg Middelburg 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Hulpbank, De - Middelburg 1848 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Aantal verenigingen: 95 pagina: 1 2 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.