Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 95 pagina: « 1 2
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Goes der - Goes 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging ter bevordering van animale koepokinenting Middelburg 1886 neutraal Zieken Medici
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Middelburg Middelburg 1810 neutraal Gehandicapten
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Goes Goes 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Vlissingen Vlissingen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, onderafdeling Zierikzee Zierikzee 1858 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Veere Veere 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging tot werkverschaffing Aardenburg 1888 neutraal Werklozen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Zierikzee Zierikzee 1819 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Zuid-Bevelandsche Dorcas-Vereeniging, De - Goes 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Yerseke Yerseke 1897 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging: Christelijke Volksbond Goes 1899 protestants Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging "De Zeeuwsche Dorcas" Middelburg 1833 protestants Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging Zeeuwsche Hervormde Diakonesseninrichting Middelburg 1900 protestants Zieken
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Goes Goes 1896 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Christelijke Vrouwen-Vereeniging Colijnsplaat 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Middelburg Middelburg 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Cadzand Cadzand 1898 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zierikzee Zierikzee 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging "Dorcas" Sluis 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Vlissingen Vlissingen 1896 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Middelburg Middelburg 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Christelijke Vrouwen-vereeniging Domburg 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden te Middelburg Middelburg 1858 protestants Protestanten (landelijk) Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Tholen Tholen 1864 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot instandhouding van het Geneeskundig gesticht voor minderjarige idioten, subcommissie Middelburg Middelburg 1880 protestants Geesteszieken, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zierikzee Zierikzee 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, Departement Middelburg Middelburg 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Gereformeerde Vereeniging Meliskerke 1890 protestants Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Talitha Kumi", afdeling Middelburg Middelburg 1875 protestants Meisjes, Verwaarloosde kinderen Vrouwen
Gezelschap Dorcas Zierikzee 1841 protestants Armen algemeen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Middelburg Middelburg 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Dorcas Brouwershaven 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Wissenkerke Wissenkerke 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Christelijke Volksbond, Kamer van Navraag Middelburg 1899 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging in Zeeland 1900 protestants Alcoholisten Mannen
Conferentie van den H. Petrus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Middelburg 1866 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Elisabeths-Vereeniging Goes 1897 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Conferentie van de H. Maria Magdalena van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Goes 1891 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Conferentie van den H. Jacobus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Vlissingen 1846 rooms-katholiek Armen algemeen, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen Mannen
St. Aloysius-Vereeniging Middelburg 1894 rooms-katholiek Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Willibrordus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Hulst 1872 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Genootschap van Barmhartigheid Zierikzee 1881 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniginig van de H. Liduina Vlissingen 1890 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Conferentie van den H. Jozef van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Zierikzee 1874 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Aantal verenigingen: 95 pagina: « 1 2
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.