Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 95 pagina: « 1 2
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Hulpbank, De - Middelburg 1848 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging ter bevordering van animale koepokinenting Middelburg 1886 neutraal Zieken Medici
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Middelburg Middelburg 1810 neutraal Gehandicapten
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Middelburg Middelburg 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vrouwenvereeniging Bikoer Chouliem Middelburg joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Christelijke Volksbond, Kamer van Navraag Middelburg 1899 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Kindervoeding" Middelburg 1890 Jeugd 6-12
Vereeniging voor Gezondheidskolonies Middelburg 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Vereniging het Nederlandsch gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders te Utrecht, commissie te Middelburg Middelburg 1875 Gehandicapten
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Middelburg/Vlissingen der - Middelburg/Vlissingen 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging tot voorkoming van armoede: Humanitas Nieuw- en St. Joosland 1899 Armen algemeen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Sluis Sluis 1819 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging "Dorcas" Sluis 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging voor noodlijdenden Strijenham 1899 Armen algemeen
Vereeniging van jonge meisjes tot het uitreiken van kleedingstukken Tholen 1899 Armen algemeen Meisjes
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Tholen Tholen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging tot leniging van armoede en wering der bedelarij in Tholen Tholen 1847 Armen algemeen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Tholen Tholen 1864 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Veere Veere 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Conferentie van den H. Jacobus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Vlissingen 1846 rooms-katholiek Armen algemeen, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen Mannen
Vlissingse Vrouwenvereeniging tot Uitreiking van Melk en Eieren aan Arme Herstellende Zieken Vlissingen 1894 Zieken Vrouwen
Vereeniging Hulpbetoon Vlissingen 1899 Armen algemeen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Vlissingen Vlissingen 1896 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging "Hulp in nood" Vlissingen 1887 neutraal Armen algemeen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Vlissingen Vlissingen 1854 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging voor Spijsuitdeeling Vlissingen 1899 Armen algemeen
Vereeniging voor Kindervoeding Vlissingen 1899 Jeugd 6-12
Dames-Vereeniging tot het verstrekken van Levensmiddelen Vlissingen 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniginig van de H. Liduina Vlissingen 1890 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Vlissingen Vlissingen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Wissenkerke Wissenkerke 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Yerseke Yerseke 1897 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Zierikzee Zierikee 1875 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", afdeeling Zierikzee van de - Zierikzee 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zierikzee Zierikzee 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zierikzee Zierikzee 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Genootschap van Barmhartigheid Zierikzee 1881 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging tot wering der armoede Zierikzee 1851 Armen algemeen
Vereeniging tot Spijsuitdeeling Zierikzee 1899 Zieken
Gezelschap Dorcas Zierikzee 1841 protestants Armen algemeen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Conferentie van den H. Jozef van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Zierikzee 1874 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot het verschaffen van woningen aan personen uit den werkmansstand Zierikzee 1871 Arbeiders, Armen algemeen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, onderafdeling Zierikzee Zierikzee 1858 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Zierikzee Zierikzee 1819 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Genootschap Gemiles Hasodim Zierikzee en Goes 1858 joods Joden Mannen
Aantal verenigingen: 95 pagina: « 1 2
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.