Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 112 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Internationale Orde van Goede Tempelieren (I.O.G.T.), Loge Voorwaarts nr. 2 Rotterdam 1893 neutraal Alcoholisten
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Rotterdam Rotterdam 1888 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Rotterdam Rotterdam 1900 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Rotterdam van den - Rotterdam 1889 neutraal Alcoholisten
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Rotterdam Rotterdam 1844 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Afschaffings-Genootschap te Rotterdam Rotterdam 1838 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot beperking van Openbare Dronkenschap Rotterdam 1873 Alcoholisten
Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club voor drankbestrijding (NOPC), te Rotterdam Rotterdam 1893 neutraal Alcoholisten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen, Onderwijzers en leraren
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, afdeling Rotterdam Rotterdam 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Rotterdam Rotterdam 1850 joods Ambachtslieden, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Jongens, Meisjes, Werklozen
Maatschappij tot bevordering van het aanleren van ambachten, handwerken en kunsten onder de Israëlieten te Rotterdam Rotterdam 1849 joods Ambachtslieden, Joden, Jongens, Werklozen
Spaar- en Hulpkas Vereeniging Rotterdam 1852 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereniging Hulp in Nood Rotterdam 1899 Arbeiders, Weduwen
H. Sura-Vereeniging Rotterdam 1889 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede, te Rotterdam Rotterdam 1844 Armen algemeen
Vereeniging "Christelijk Armbezoek" Rotterdam 1852 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Jongedochtersvereeniging Naaikrans "Martha" der Gereformeerde Kerk Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Tabitha Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Loge "de Drie Kolommen" Rotterdam 1767 Armen algemeen Mannen, Vrijmetselaars
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Rotterdam 1877 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Jongedochtersvereeniging Dorcas Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging Dient den Heere Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Korps Schalisten Rotterdam 1817 Armen algemeen Mannen
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging Katendrecht Rotterdam 1899 Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging Persis Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Rotterdam Rotterdam 1855 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen
Commissie voor uitdeeling van kleeding en schoeisel aan behoeftige schoolkinderen Rotterdam 1893 Armen algemeen, Jeugd 6-12
Dames-Vereeniging "Armverzorging Rauwenhoff" Rotterdam 1868 Armen algemeen, Jeugd 6-12, Vrouwen (algemeen), Zieken Vrouwen
Israëlitische Pieuse Vereeniging "Goed doel", onder de zinspreuk "Dowor touf" (Weldoen) Rotterdam 1880 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging tot ondersteuning van fatsoenlijke armoede bij de Israëlieten Rotterdam 1899 joods Armen algemeen, Joden
Chewrah Kadiesja Menachem Abeilim (Troost der Treurenden) Rotterdam 1802 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging "Weldadigheidsfonds Tsedaka Beseiser" (Weldadigheid in het geheim) Rotterdam 1884 joods Armen algemeen, Joden
Centrale vereeniging tot verbetering der Armverzorging in de Israëlietische gemeente te Rotterdam Rotterdam 1895 joods Armen algemeen, Joden, Werklozen
Christelijke Meisjesvereeniging Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes, Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Rotterdam Rotterdam 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1851 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Dominicus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1850 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Antonius van Padua van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1874 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Rosalia van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1852 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Joseph van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1888 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Lambertus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1889 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Martelaren van Gorkum van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1897 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Laurentius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van het H. Hart van Jezus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1882 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Bijzondere Raad Rotterdam van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1850 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Rotterdam Rotterdam 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Rotterdamsche Werkvereeniging, De - Rotterdam 1844 Armen algemeen, Werklozen
Genootschap "Nedrig en Menschlievend" Rotterdam 1807 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Wijkzustervereeniging Wijk G Rotterdam 1881 Armen algemeen, Zieken
Aantal verenigingen: 112 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.