1566 resoluties gevonden.

Gezocht op: *IJ* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  baardwijk, barbarije, beijerland, beijmoerpolder, bellingwolderzijl, berlijn, besoijen, bij, blijham, blokzijl, bovenrijn, brunswijk, cromstrijen, cuijk, delfzijl, diefdijk, dijle, ewijk, fijnaart, frankrijk, geijsteren, grebbedijk, harderwijk, heije, heijningen, herwijnen, honselaarsdijk, ij, ijsland, ijssel, ijsseloord, ijsselstein, ijzendijke, katwijk, kortrijk, krabbendijke, lijfland, lijmers, lithoijen, luijs, mardijck, meierij, meijel, middelrijn, moerdijk, moerdijkpolder, moldijk, mooije, naaldwijk, nederrijn, nijenbeek, nijkerk, nijmegen, noordwijk, oijen, oisterwijk, ooij, oostenrijk, oosterwijk, overijssel, parijs, pleij, poederoijen, ravenswaaij, rijen, rijn, rijnberk, rijsbergen, rijswijk, ruitersdijk, schijf, schijndel, schoondijke, sijsele, sleeswijk-holstein, sleeuwijk, slijk-ewijk, spijk, steenwijk, strijen, terheijden, termunterzijl, turijn, turkije, uitwijk, vlijmen, vlooswijkpolder, vreeswijk, vrije, vrijhoeve-capelle, waalwijk, westenrijk, wijchen, wijhe, wijk, wilrijk, winterswijk, zijpe

Zoekopdracht aanpassen
31/03/1626, 9
Schippers uit Nijmegen , Tiel , Arnhem en Culemborg met hun schepen in Rees
31/03/1626, 11
verzoekt aangesteld te worden als commies-generaal over Maas, Waal en Rijn om toezicht ... en in 1625 in Nijmegen gepubliceerde plakkaten. De RvS wordt advies gevraagd.
06/04/1626, 9
van Schenkenschans ['s-Gravenwaard] die ingezetenen van het ambt Lijmers met paard en wagen ... voor eigen verbruik bij zich hadden. Zij verzoeken dit recht te zetten en ook te regelen dat hun onderdanen
07/04/1626, 5
van de confiscaties in Vlaanderen, verzoekt om het ambt van krikhouder van het Vrije van Sluis ... en schepenen van het Vrije schrijven d.d. Sluis 31 maart met het verzoek de benoeming van de krikhouder
08/04/1626, 5
De markies van Rouillac , ritmeester, verzoekt met zijn gevolg uit Frankrijk via
08/04/1626, 14
Fiscaal Sille voert ter vergadering aan dat de magistraat van Nijmegen weigert in ... het stadsrecht en willen wel te Nijmegen terechtstaan. De rechters verzoeken HHM in te grijpen
09/04/1626, 7
Willemsen tweehonderdduizend pond salpeter en buskruit te mogen uitvoeren naar Frankrijk
09/04/1626, 14
Het concept van de gisteren verordonneerde brief aan de magistraat van Nijmegen is gelezen en
09/04/1626, 15
namens de heer van Hulhuisen ingediende lijst. Gedurende een jaar mag hij uit Nijmegen
10/04/1626, 9
zeekaart van Spitsbergen , IJsland en Straat Davis alsmede voor de afbeelding van IJsland en voor een
16/04/1626, 4
De RvS mag beslissen over het verzoek van Jan de Wit , bode van Holland, om betaling van zijn reis naar Frankrijk op 25 maart in opdracht van Z.Exc.
18/04/1626, 10
te Steenbergen, 's- Gravenwaard en op de IJssel is gedaan, temeer omdat bij ... Ook is met dr. Opten Noort , burgemeester van Zutphen, afgesproken de IJssel bij laag
18/04/1626, 11
De baljuw, eerste en andere hoofdmannen van IJzendijke hebben in hun rekest te kennen gegeven
21/04/1626, 4
De ingezetenen van Waalwijk verzoeken ontheven te worden van het hun bij resolutie van 14 jan. opgelegde licent
21/04/1626, 6
De declaratie van Arent Pauw , bode van Holland, voor zijn reis naar de ambassadeurs in Frankrijk met brieven van Z.Exc., gaat
23/04/1626, 1
Burgemeesters, schepenen en raad van Nijmegen schrijven d.d. Nijmegen 6/16 april in antwoord op de brief
24/04/1626, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. Aangevoerd wordt dat men in Frankrijk ... ambassadeur in Frankrijk opdat er ook van die kant in Engeland over wordt bericht.
25/04/1626, 2
23 april op het 18 april ingediende verzoek van de baljuw, eerste en andere hoofdmannen van IJzendijke de ... gedurende zes jaar. Wel moeten zij zich verantwoorden tegenover de gevolmachtigden die naar IJzendijke
25/04/1626, 6
de overzijde van de IJssel wonen in zowel het graafschap Zutphen als Lijmers , het koren ... Ook hun magere ossen mogen zij ter vetweiding naar nabijgelegen neutrale plaatsen als Lijmers
27/04/1626, 7
in de kwartieren van de Rijn , Maas en Waal . Zonder verdere kosten voor het land
28/04/1626, 14
In een aan Z.Exc. geschreven brief van 14 april bericht het stadsbestuur van Nijmegen dat de compagnie van
30/04/1626, 1
vaars, drie kalveren, een varken en huisraad vrij uit Werkendam naar Terheijden terugbrengen.
01/05/1626, 5
Wezel verzoekt d.d. Wezel 25 april zowel het in beslag genomen koren als de boeren die te Nijmegen
04/05/1626, 4
Anthonis van Andel en Jan Matthyssen , ossenweiders uit Besoijen, verzoeken zeventig ossen ... uit de Republiek te mogen halen ter weiding op tachtig morgen land nabij Besoijen , Eethen ... en Hill , vierentwintig morgen nabij de Dussen , twintig onder Rijswijk , dertig ... dienen daarom een afdoende lijst bij te houden en voor zuivering van de borg zorg te dragen.
05/05/1626, 3
bij het transport van de schepen naar het leger. Dit zou bij retorsie geschieden omdat ... Stakenbrouck boeren uit de Meierij van 's-Hertogenbosch heeft gehaald omdat zij iets
05/05/1626, 6
Berlijn en Pruisen als graaf Schwarzenberg door dit land de Rijn afwaarts ... Ook zullen HHM bij Spierinck aandringen op de beƫindiging van deze handelwijze.
06/05/1626, 8
Op verzoek van dr. Opten Noorth zal de zaak van de uitdieping van de IJssel geresumeerd
06/05/1626, 14
Het stadsbestuur van Heusden verzoekt toestemming voor de dorpen Sprang en Besoijen om waren uit
08/05/1626, 7
Judith en Johanna , dochters van wijlen mr. Hendrick Agilaeus , bij leven procureur-generaal ... assisteren bij het verkrijgen van het geld dat zij nog tegoed hebben van de verkoop van land in de Meierij
09/05/1626, 5
Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 126. Sommelsdijck , teruggekeerd uit Frankrijk
09/05/1626, 6
Ausson Villarnouil , edelman van de koning van Bohemen , krijgt paspoort om door vijandelijk en neutraal gebied naar Berlijn te reizen.
11/05/1626, 2
De koning van Frankrijk vindt dat de liquidatie van de schepen die onder Haultain in dienst ... van Z.M. zijn geweest, in Frankrijk moet plaatsvinden. Culenborch , Noortwijck ... de liquidatie worden gehoord, hetgeen een afwikkeling door een gedeputeerde in Frankrijk
11/05/1626, 6
beschikbaar hebben, maar niet consenteren in het geld voor de uitdieping van de IJssel
12/05/1626, 3
lichting ruiters heeft hij geantwoord zijn secretaris naar Frankrijk te hebben
14/05/1626, 2
Op attestatie van het bestuur van de ambachtsheerlijkheid Besoijen mogen, tegen Bosch' licent en onder borgstelling
15/05/1626, 14
De schippers die vorig jaar bij de kust van Frankrijk zijn aangehouden en werden verplicht de ruiters ... voor de graaf van Mansfeld te vervoeren, hebben daarvoor in Frankrijk, ondanks bemiddeling
16 /05/1626, 17
De kwestie van de IJssel wordt opnieuw in behandeling genomen. Dr. Opten Noort heeft ... Zo zal het de aannemer vrij staan om aan beide zijden van de IJssel te werken. Ook ... Deventer , het tweede vanaf Deventer tot Doesburg , het derde van Doesburg tot IJsseloord ... voor de aldus aangerichte schade. Met de kribben die bij Doesburg al door anderen zijn aangelegd ... niet verantwoordelijk gesteld worden. De aannemer zal een diepte van vijf voet bij lage waterstand
20/05/1626, 16
en geeft te kennen dat secretaris van de Franse ambassadeur uit Frankrijk is teruggekeerd
22/05/1626, 5
die gelegen zijn in Cadzand en de kerk van Schoondijke toebehoren. HHM hebben bij resolutie van 14 juni 1622
23/05/1626, 4
door Sebastiaen Janssen aangenomen om diens goederen van Gouda naar Terheijden te brengen, maar die
23/05/1626, 11
Sommelsdijck overhandigt een boekje dat tijdens zijn ambassade in Frankrijk is uitgekomen onder de titel Apologeticus ... werkje van Nicolaus Rigaltius verscheen in 1626 in Parijs bij boekdrukker Joseph Bouillerot . .
23/05/1626, 13
betaald. Hij beklaagt zich eveneens over de hertog van Guise die in Frankrijk ... Wat de klachten over de gang van zaken in Frankrijk aangaat, zal hem worden geadviseerd ... zich te wenden tot de ambassadeur van Frankrijk en biedt men hem de ondersteuning
25/05/1626, 8
die op 20 mei zijn gecommitteerd tot overleg met Z.Exc. over de eventuele alliantie met Frankrijk ... aan zijn discretie wordt overgelaten opening van zaken te geven over de punten van het in Frankrijk
26/05/1626, 1
alliantie is besloten dat Noortwyck en Vosbergen de ambassadeur van Frankrijk ... van de artikelen van de alliantie waarover in Frankrijk met Sommelsdyck en Languerack
26/05/1626, 4
Doublet heeft aangevoerd dat Sommelsdijck in Parijs van de weduwe van Jean
28/05/1626, 12
Ook ontvangen is een rekest van de parochies Oedelem [Beernem] , Sijsele [Damme] , Watervliet [Sint-Laureins]
29/05/1626, 1
naar de zandbank bij [de polder] Bloemendaal , over de rivier Mooije Keen [Roodevaart] , te brengen.
30/05/1626, 11
rekening over zijn gezantschap in Frankrijk vanaf 28 okt. 1625 tot 9 mei 1626. Zij
30/05/1626, 12
Caes heeft een onkostendeclaratie ingeleverd van drie reizen naar Parijs die hij
30/05/1626, 22
De RvS moet adviseren over het verzoek van schouten, schepenen en arme ingezetenen van Cuijk om hun levensbehoeften licentvrij te mogen halen.

Volledige tekst Meer opties..