Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 764 pagina: 1 2 3 416 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Zuid-Holland 1896 protestants Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Friesland 1899 protestants Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Utrecht 1896 protestants Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Gelderland 1900 protestants Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Noord-Holland 1900 protestants Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Overijssel 1900 protestants Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Groningen en Drenthe 1895 protestants Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging in Zeeland 1900 protestants Alcoholisten Mannen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Aalten 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Meisjes-Vereeniging "Bidt en Werkt" Achttienhoven 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Aduard 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Alkemade 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Protestantsche Vrouwen-Vereeniging Alkmaar 1878 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Alkmaar Alkmaar 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Almelo Almelo 1898 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Almelo 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Martha-Stichting" voor onverzorgde kinderen Alphen aan den Rijn 1883 protestants Verwaarloosde kinderen
Nederlandschen Protestantenbond, afdeling Ameide en Tienhoven Ameide en Tienhoven 1899 protestants Armen algemeen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk van Amerongen en Leersum Amerongen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Amersfoort Amersfoort 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging "de Blijmaar in woord en werk" Amersfoort 1899 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees
Vereeniging 'Dorcas' Amersfoort 1873 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Amersfoort Amersfoort 1879 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Protestantsche Armenloterij (De) Amersfoort 1887 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk B Amersfoort 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging voor de Gereformeerde Kerk A Amersfoort 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging "Werkt wanneer het dag is" Amersfoort 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Zegen na Arbeid" Amsterdam 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot Ondersteuning van behoeftige Protestantsche kraamvrouwen, wonende te Amsterdam Amsterdam 1879 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Koning Willemshuis Amsterdam 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwelijke personen te Amsterdam Amsterdam 1855 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Vereeniging "Tot Heil des Volks" Amsterdam 1855 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen, Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen, Meisjes
Evangelische Vereeniging "Bethel" Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen, Meisjes
Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden Amsterdam 1871 protestants Gehandicapten, Mannen (algemeen), Vrouwen (algemeen)
Deutsch-Evangelischer Verein Amsterdam 1892 protestants Vreemdelingen
Doopsgezind Kransje: De Talenten Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Leger des Heils. Het - Amsterdam 1887 protestants Alcoholisten, Dak- en thuislozen, Gevangenen, Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Jeugd 6-12, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Werklozen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Zarfath" tot steun van nagelaten betrekkingen van Evangelisten, Godsdienstonderwijzers, Agenten van Christelijke Vereenigingen, colporteurs van Bijbel en Tractaatgenootschappen en Weezen- en Ziekenverplegers in Nederland Amsterdam 1885 protestants Weduwen, Wezen Onderwijzers en leraren, Predikanten
Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1860 protestants Alcoholisten
Beth Palet Vereeniging tot redding van gevallenen Amsterdam 1880 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" Amsterdam 1873 protestants Ouderen, Protestanten (landelijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheel Onthouders Vereeniging Amsterdam 1882 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden, te Amsterdam Amsterdam 1822 protestants Protestanten (landelijk) Mannen
Zusters-vereeniging Martha Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging School voor Havelooze Kinderen Amsterdam 1849 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Het Suppletiefonds ter Christelijke Verpleging van arme en hulpbehoevende krankzinnigen te Amsterdam" Amsterdam 1887 protestants Geesteszieken
Vereeniging het "Asyl Steenbeek" Amsterdam 1847 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede Amsterdam 1839 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 764 pagina: 1 2 3 416 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.