Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 40 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Christelijke Jongedochtersvereeniging: Dankt God in alles Leeuwarden 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Commissie tot werkverschaffing Leeuwarden 1886 Arbeiders, Werklozen
Conferentie van den H. Vitus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Leeuwarden 1852 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Genootschap Meschiebath neefesz (Lafenis der ziel) te Leeuwarden Leeuwarden 1882 joods Armen algemeen, Joden
Genootschap Moederlijke Weldadigheid Leeuwarden 1830 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Hulpbetoon voor nijvere armen Leeuwarden 1899 Armen algemeen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Leeuwarden Leeuwarden 1810 neutraal Gehandicapten
Kamer van Navraag naar behoeftigen Leeuwarden 1880 Armen algemeen
Leeuwarder Vereeniging voor Gezondheidskolonies Leeuwarden 1887 Jeugd 6-12, Zieken
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Leeuwarden Leeuwarden 1792 neutraal Jeugd 6-12, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maria-Vereeniging Leeuwarden 1900 rooms-katholiek Alcoholisten Meisjes, Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den sterken Drank, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1848 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1826 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Israëlietisch Pieus Genootschap Kabraniem onder de zinspreuk: Chesed Wéemeth te Leeuwarden Leeuwarden 1866 joods Joden
Pieus genootschap 'Achoezath Olam' Leeuwarden 1826 joods Joden, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Leeuwarden Leeuwarden 1854 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Leeuwarden Leeuwarden 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
St. Josephs-Vereeniging Leeuwarden 1866 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging "de Stuers", afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1894 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging “Door arbeid tot verbetering” Leeuwarden 1894 Arbeiders
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Leeuwarden der - Leeuwarden 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Eigen brood bovenal" Leeuwarden 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Leeuwarden Leeuwarden 1884 neutraal Zieken Medici
Vereeniging "Hulpkas voor Israëlieten" Leeuwarden 1851 joods Ambachtslieden, Joden
Vereeniging "Licht in de Toekomst" Leeuwarden 1877 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Tabitha Leeuwarden 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging ter bevordering van volksgezondheid Leeuwarden 1871 Zieken
Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1855 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen
Vereeniging tot het bekomen van eigen woningen voor den Handwerksman onder de zinspreuk "Help U zelven" Leeuwarden 1871 Arbeiders
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen Leeuwarden 1852 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Israëlitisch Weezenfonds Leeuwarden 1885 joods Joden, Wezen
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Leeuwarden 1887 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Leeuwarden Leeuwarden 1894 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Verpleging van Israëlitische Weezen Leeuwarden 1899 joods Joden, Wezen
Vereeniging tot verpleging van zieken door Diaconessen onder den naam van "het Diaconessen-Huis te Leeuwarden" Leeuwarden 1880 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Weldoen is onze leus" Leeuwarden 1887 joods Armen algemeen Vrouwen
Vrouwenvereeniging tot bevordering der gezondheidsbelangen te Leeuwarden Leeuwarden 1871 Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Aantal verenigingen: 40 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.