Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Warns 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging voor stille armoede Joure 1899 protestants Armen algemeen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Leeuwarden Leeuwarden 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Bolsward Bolsward 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Vereeniging Verbetering der Armenzorg Harlingen 1898 Armen algemeen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Lemmer Lemmer 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Vereeniging Charitas Bolsward 1896 Armen algemeen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Baarderadeel der - Baarderadeel 1896 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Gorredijk der - Gorredijk 1895 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Het Bildt der - Het Bildt 1894 Arbeiders, Werklozen
R.K. Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Bolsward 1894 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging "de Stuers", afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1894 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Leeuwarderadeel der - Leeuwarderadeel 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oldeboorn der - Oldeboorn 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Akkrum der - Akkrum 1894 Arbeiders, Werklozen
Maria-Vereeniging Franeker 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Leeuwarden Leeuwarden 1894 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging “Door arbeid tot verbetering” Leeuwarden 1894 Arbeiders
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Leeuwarden der - Leeuwarden 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging voor Wijkverpleging en Ziekenzorg Harlingen 1894 Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Smallingerland der - Smallingerland 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oudkerk der - Oudkerk 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Bergum der - Bergum 1894 Arbeiders, Werklozen
Roomsch-Katholieke Rosa-Vereeniging Bolsward 1894 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging voor werkverschaffing te Bolsward Bolsward 1893 Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Sneek Sneek 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Sneek 1893 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Woudsend Woudsend 1892 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Dames-vereeniging "Hulpbetoon" Dokkum 1892 Armen algemeen Vrouwen
Naaivereeniging 'Die den Arme geeft, leent den Heere' Wirdum 1890 protestants Armen algemeen, Zieken Meisjes, Vrouwen
Vereeniging van Landeigenaars en Landgebruikers in de Gemeente Het Bildt Sint Annaparochie 1890 Arbeiders, Werklozen Werkgevers (algemeen)
Vereeniging "Helpt Elkander" Koudum 1890 Arbeiders, Armen algemeen
Israëlitische Vereeniging "Gamieloth Gasodiem" (uitoefening van weldadigheid) Heerenveen 1888 joods Joden
Vereeniging "Weldoen is onze leus" Leeuwarden 1887 joods Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Leeuwarden 1887 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Leeuwarder Vereeniging voor Gezondheidskolonies Leeuwarden 1887 Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging tot Werkverschaffing Koudum 1887 Armen algemeen, Werklozen
Commissie tot werkverschaffing Leeuwarden 1886 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Israëlitisch Weezenfonds Leeuwarden 1885 joods Joden, Wezen
Vereeniging "Werkverschaffing" Donkerbroek 1885 Armen algemeen, Werklozen
Maria-Vereeniging Dokkum 1884 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Leeuwarden Leeuwarden 1884 neutraal Zieken Medici
St. Elisabeths-Vereeniging Workum 1884 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging Hulp in Nood Sneek 1883 neutraal Armen algemeen
Genootschap Meschiebath neefesz (Lafenis der ziel) te Leeuwarden Leeuwarden 1882 joods Armen algemeen, Joden
Kamer van Navraag naar behoeftigen Leeuwarden 1880 Armen algemeen
Vereeniging tot Werkverschaffing in de gemeente Aengwirden Tjalleberd 1880 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot verpleging van zieken door Diaconessen onder den naam van "het Diaconessen-Huis te Leeuwarden" Leeuwarden 1880 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Collegie Zeemanstroost Hollum 1878 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.