Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 180 pagina: « 1 2 3 4
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot instandhouding van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort voor Protestantsche verwaarloosde kinderen Montfoort 1857 protestants Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen
Vrouwenvereeniging tot bevordering van werkzaamheid en welstand in behoeftige huisgezinnen in de Hervormde Gemeente Utrecht 1842 protestants Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging tot hulp van Protestantsche Weduwen Utrecht 1872 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Vereeniging "Zoar" IJsselstein 1889 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
St. Elisabeths-vereeniging IJsselstein 1899 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
St. Elisabeths Vereeniging Amersfoort 1892 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Utrecht 1861 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Amersfoort Amersfoort 1852 neutraal Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin, afdeling Utrecht Utrecht 1895 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin, afdeling Utrecht Utrecht 1874 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Amersfoort der Amersfoort 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Utrecht der - Utrecht 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van door cholera nagelatene betrekkingen Utrecht 1866 Weduwen, Wezen
Vereeniging tot verschaffing van arbeid Amerongen 1890 Werklozen
Vereeniging Comité voor Werkverschaffing te Utrecht Utrecht 1894 Werklozen
Vereeniging tot opneming van Weezen uit de gemeente Huizen Utrecht 1874 Wezen
Vereeniging van Weesvaders in Nederland Utrecht 1879 neutraal Wezen
Ziekenverpleging Veenendaal 1898 Zieken
Vereeniging tot het uitreiken van bloemen en couranten in de ziekenhuizen Utrecht 1896 Zieken
Vereeniging Reisbelasting Utrecht 1888 neutraal Zieken Vrouwen
Christelijke Wijkvereeniging Lauwerecht Utrecht 1895 protestants Zieken
Vereeniging genaamd "de Cholera-Commissie" Utrecht 1866 Zieken
Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid Utrecht 1866 Zieken
Vereeniging voor ziekenverzorging Baarn 1890 Zieken
Wijkvereeniging van Wijk IX Utrecht 1900 protestants Zieken
Vereeniging "Kliniek tot herkenning en genezing van Huidziekten, Keelziekten, Kinderziekten, Oorziekten, Tandziekten" Utrecht 1865 neutraal Zieken Medici
Vereeniging "Ziekenverpleging" Utrecht 1891 Zieken Mannen, Medici
Vereeniging voor Ziekenverpleging Maarssen 1899 Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Algemeene Ziekenverpleging" Zeist 1897 protestants Zieken
Nederlandsche Protestanten Bond Utrecht 1870 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 180 pagina: « 1 2 3 4
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.