134 resoluties gevonden.

Gezocht op: tunis (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  tunis

Zoekopdracht aanpassen
01/04/1626, 4
Lambert Verhaer , agent te Tunis en Pieter Martenssen Coij , agent te Algiers, schrijven respectievelijk d.d. Algiers 22 en
22/04/1626, 9
Lambert Verhaer , agent te Tunis, schrijft d.d. Algiers 27 jan. over de situatie aldaar en over
29/07/1626, 2
Op aanbeveling van de magistraat van Amsterdam zal aan de agent te Tunis worden geschreven te bevorderen dat Corstiaen
08/08/1626, 9
Pynacker is geruild tegen een schipper uit Rotterdam en in Tunis is achtergelaten
24/08/1626, 8
Agent Lambert Verhaer verzoekt d.d. Tunis 5 juli betaling van 260 realen van achten. Ook vraagt hij hem het
31/08/1626, 14
Van agent Lambert Verhaer is een brief d.d. Tunis 1 juni ontvangen. Schagen zal het schrijven bestuderen en verslag uitbrengen.
01/09/1626, 19
Schagen rapporteert dat de gisteren ontvangen brief van Verhaer vergezeld gaat van het in Tunis
23/10/1626, 19
Van de Directie van de Levantse Handel is een brief ontvangen over hetgeen Pynacker te Tunis heeft
03/11/1626, 12
aanspraak op rantsoen van door hem te Algiers en Tunis uit handen van de Turken
14/11/1626, 7
en doet verslag van zijn reis met dr. Pijnacker naar Algiers en Tunis
26/11/1626, 6
van de Levantse Handel wordt verzocht een bekwaam persoon met enkele oorlogsschepen naar Tunis
21/12/1626, 9
Constantinopel [Istanbul] tevergeefs hebben geprobeerd Husain , pasja van Tunis, terug
04/02/1627, 5
van Holland melden dat de kooplieden voorstellen Hieronimus van Uffelen naar Tunis en
08/02/1627, 2
De heren van Holland herhalen hun voorstel d.d. 4 jan. om Hieronimus van Uffelen naar Algiers en Tunis te
16/02/1627, 12
ordinaris en extraordinaris traktement van zowel Coij als Lambert Verhaer te Tunis
24/02/1627, 10
Dr. Pijnacker heeft het verbaal van zijn laatste reis naar Algiers en Tunis ingeleverd.
10/04/1627, 10
Dr. Pijnacker verzoekt de in Algiers en Tunis gesloten capitulaties en akkoorden tot ... ontboden, aangezien de kooplieden hem hebben voorgedragen voor de bezending naar Algiers en Tunis.
25/05/1627, 4
Het schip is op de Middellandse Zee tijdens een gevecht met drie rovers uit Tunis in brand geraakt. ... zich met een boot te redden, gevangengenomen en naar Tunis gebracht. Verhaer zal zijn beklag
10/08/1627, 2
Schagen en Aelberts hebben gerapporteerd over de declaratie van dr. Pynacker over zijn reis naar Algiers en Tunis
14/08/1627, 21
volgens de resoluties inzake zijn vertrek naar Algiers en Tunis . ... des huizes. Ten vierde gaan HHM gaan akkoord met de 20 realen die hij te Tunis aan tol ... van de 1.423 realen wegens in Tunis betaalde vereringen, slechts de hem toegestane 1.226 realen. ... Ten zesde krijgt hij in plaats van 180 realen voor drie maanden huishuur in Tunis slechts ... aftrek van de vijf en een halve maand die hij in Tunis en Algiers aan land is geweest, verzoekt hij
25/08/1627, 22
inzake zijn vertrek naar Algiers en Tunis genomen besluiten. Hij zal zich hieraan moeten
01/09/1627, 6
de Directeurs van de Levantse handel dat de agenten in Algiers en Tunis betaling
13/09/1627, 7
Bleiswijck moet de brief van Lambert Verhaer d.d. Tunis 30 juni onderzoeken en erover berichten.
17/09/1627, 13
HHM besluiten op verzoek van de vrienden van verscheidene gevangenen in Algiers en Tunis de kwestie van de bezending ter hand te nemen.
21/09/1627, 11
van de Levantse handel over twee punten gaat. In de eerste plaats zou iemand naar Tunis ... genomen voor het bewapenen en bemannen van de schepen richting Tunis en Algiers en het varen in konvooi.
16/10/1627, 10
De Directie van de Levantse handel vindt dat de ambassadeur , die naar Algiers en Tunis gaat, met tenminste
22/10/1627, 9
Inzake de handel op de Levant is verzocht een ambassadeur te sturen naar Algiers en Tunis met tenminste zes oorlogsschepen,
03/11/1627, 10
konvooi. Ten tweede verzoeken ze een bekwaam persoon naar Tunis en Algiers te sturen om de teruggave van ... de consul weg te halen en Tunis en Algiers tot vijand te verklaren. Ten derde de Directeurs of de
27/11/1627, 10
verklaren HHM het goed te vinden dat Hieronimus van Uffelen naar Algiers en Tunis gestuurd
24/12/1627, 11
aan zijn grote kosten als gevolg van het aldaar passeren van uit Tunis en Algiers afkomstige
06/01/1628, 11
Handel vraagt om een besluit over haar advies inzake de door de agenten te Algiers en Tunis verzochte
08/01/1628, 1
had getrokken, terwijl Lambert Verhaer , agent te Tunis, 1.000 realen van achten tegoed
08/01/1628, 9
agenten in Algiers en Tunis ontvangen. HHM zullen de zaak komende week nader bespreken.
10/01/1628, 11
Coij , agent in Algiers, d.d. 27 okt. 1627, en van de agent in Tunis, Lambert Verhaer
15/01/1628, 6
achten. Dr. Pynacker heeft deze in Tunis ontvangen en getrokken op ontvanger-generaal
08/02/1628, 1
hem sinds drie jaar voorgeschoten 62 gld. 16 st. aan port van brieven uit Algiers , Tunis
23/02/1628, 3
Handel zijn binnengetreden en dienen een rekest in. Zij verzoeken de agenten in Tunis
26/02/1628, 11
van de Levantse Handel . Zij staan toe dat de agenten van Algiers en Tunis worden teruggeroepen ... van Algiers en Tunis zal komen. De kooplieden zullen het land dan opnieuw willen belasten met konvooischepen.
09/03/1628, 2
van onkosten en vacaties voor zijn reis naar Algiers en Tunis . Zij hebben de door hem ... IV Pijnacker behoudt de vergoeding van de in Tunis aan tol betaalde 20 realen van achten ... in Algiers en 46 dagen in Tunis genoten, in totaal 96 dagen die voor drie maanden worden gerekend.
11/08/1628, 5
stuurt zijn tussen 23 feb. en 27 mei bijgehouden journaal op inzake de gebeurtenissen in Tunis ... . Hij klaagt over de slechte uitbetaling van zijn traktement en verzoekt uit Tunis te
04/09/1628, 9
van de traktementen voor de consuls in Algiers en Tunis . HHM laten Van der Dusse
29/09/1628, 5
HHM lezen een rekest van de Directeurs van de Levantse Handel . De in Tunis verblijvende consul Verhaer
18/10/1628, 4
van enkele van hun inwoners in Algiers en Tunis heeft uitgegeven. HHM
21/10/1628, 24
Cornelis Pynaecker , voormalig gezant in Algiers en Tunis, vraagt om de aanwezige afgevaardigden van Emden ... en raad van deze stad in Tunis en Algiers gedane betaling voor de vrijlating en kosten van
28/10/1628, 4
De Directie van de Levantse Handel informeert HHM over een brief van Lambertus Verhaer d.d. Tunis
18/11/1628, 11
Lambertus Verhaer verzoekt d.d. Tunis 30 sept. de volgende punten: I Uit dienst te mogen ... van Pynaecker te beƫindigen. III Indien HHM Verhaer willen aanhouden als consul in Tunis, dan
30/11/1628, 8
Handel schrijft d.d. Amsterdam 25 nov. niet de traktementen van de in Algiers en Tunis verblijvende
10/12/1628, 2
de proclamatie van de gemaakte vrede tussen de koning en die van Algiers , Tunis en
15/12/1628, 13
is de vrede geproclameerd met de Algerijnen, inwoners van Tunis en andere Turken aan de Middellandse
16/12/1628, 14
hun ingezetenen in Algiers en Tunis gevangenzit en daar slecht wordt behandeld. Ze vertrouwen

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten