Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Conferentie van den H. Michael van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Harlingen 1864 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Nederlandsch Israëlietisch Pieus Genootschap Kabraniem onder de zinspreuk: Chesed Wéemeth te Leeuwarden Leeuwarden 1866 joods Joden
St. Josephs-Vereeniging Leeuwarden 1866 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Conferentie van den H. Geest van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Heerenveen 1867 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen Mannen
Conferentie van den H. Franciscus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Franeker 1871 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging tot het bekomen van eigen woningen voor den Handwerksman onder de zinspreuk "Help U zelven" Leeuwarden 1871 Arbeiders
Vereeniging ter bevordering van volksgezondheid Leeuwarden 1871 Zieken
Vrouwenvereeniging tot bevordering der gezondheidsbelangen te Leeuwarden Leeuwarden 1871 Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Holwerd Holwerd 1873 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Verplegingsgesticht te Harlingen" Harlingen 1873 Ouderen, Zieken
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Wonseradeel Wonseradeel 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Ferwerderadeel Ferwerderadeel 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Haskerland Haskerland 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging tot verbetering van Woningen van den Werkenden Stand Joure 1874 Arbeiders
Patronaat over behoeftigen, als hersteld ontslagenen uit het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker Franeker 1875 neutraal Geesteszieken
St. Joseph-Vereeniging Franeker 1875 rooms-katholiek Jeugd 6-12, Zieken Mannen
Vereeniging "Gemilath Chasadim Kabranim" (het uitoefenen van weldadigheid en ondersteuning voor begrafeniskosten) Harlingen 1876 joods Joden
Vereeniging "Licht in de Toekomst" Leeuwarden 1877 Arbeiders, Armen algemeen
Collegie Zeemanstroost Hollum 1878 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging tot verpleging van zieken door Diaconessen onder den naam van "het Diaconessen-Huis te Leeuwarden" Leeuwarden 1880 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Werkverschaffing in de gemeente Aengwirden Tjalleberd 1880 Armen algemeen, Werklozen
Kamer van Navraag naar behoeftigen Leeuwarden 1880 Armen algemeen
Genootschap Meschiebath neefesz (Lafenis der ziel) te Leeuwarden Leeuwarden 1882 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging Hulp in Nood Sneek 1883 neutraal Armen algemeen
St. Elisabeths-Vereeniging Workum 1884 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Leeuwarden Leeuwarden 1884 neutraal Zieken Medici
Maria-Vereeniging Dokkum 1884 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging "Werkverschaffing" Donkerbroek 1885 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Israëlitisch Weezenfonds Leeuwarden 1885 joods Joden, Wezen
Commissie tot werkverschaffing Leeuwarden 1886 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging tot Werkverschaffing Koudum 1887 Armen algemeen, Werklozen
Leeuwarder Vereeniging voor Gezondheidskolonies Leeuwarden 1887 Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Leeuwarden 1887 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Weldoen is onze leus" Leeuwarden 1887 joods Armen algemeen Vrouwen
Israëlitische Vereeniging "Gamieloth Gasodiem" (uitoefening van weldadigheid) Heerenveen 1888 joods Joden
Vereeniging "Helpt Elkander" Koudum 1890 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging van Landeigenaars en Landgebruikers in de Gemeente Het Bildt Sint Annaparochie 1890 Arbeiders, Werklozen Werkgevers (algemeen)
Naaivereeniging 'Die den Arme geeft, leent den Heere' Wirdum 1890 protestants Armen algemeen, Zieken Meisjes, Vrouwen
Dames-vereeniging "Hulpbetoon" Dokkum 1892 Armen algemeen Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Woudsend Woudsend 1892 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Sneek 1893 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Sneek Sneek 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging voor werkverschaffing te Bolsward Bolsward 1893 Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Roomsch-Katholieke Rosa-Vereeniging Bolsward 1894 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Bergum der - Bergum 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oudkerk der - Oudkerk 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Smallingerland der - Smallingerland 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging voor Wijkverpleging en Ziekenzorg Harlingen 1894 Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Leeuwarden der - Leeuwarden 1894 Arbeiders, Werklozen
Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.