Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 16 7 8 9 10 11 12 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Nederlandsche vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden in tijd van oorlog, comité te Haarlem Haarlem 1868 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Haarlem Haarlem 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging "Weldadigheid naar Vermogen" Haarlem 1888 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Wijkvereeniging van Wijk V der Nederlands Hervormde Gemeente Haarlem 1899 protestants Armen algemeen, Zieken Mannen en vrouwen
Haarlemsche Vereeniging voor Gezondheidskolonies Haarlem 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging tot opbeuring van Boetvaardige gevallen vrouwen te Haarlem Haarlem 1852 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Haarlem Haarlem 1802 neutraal Gehandicapten
Vereeniging onder de zinspreuk "Moed, Beleid en Trouw", afdeling Haarlem Haarlem 1890 neutraal Militairen, Weduwen, Wezen Militairen
Israëlische Weldadigheidsvereeniging “Abodath Hakkodesh” Haarlem 1885 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging tot christelijke opvoeding en onderwijs van doofstomme kinderen en jongelieden "Effatha", afdeling Haarlem Haarlem 1897 protestants Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', Locaal-Comité te Haarlem van de - Haarlem 1896 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Bijzondere Raad Haarlem van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Haarlem 1876 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen, Zieken Mannen
Vereeniging: Dorcas Haarlem 1878 protestants Armen algemeen Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Haarlemmermeer Haarlemmermeer 1892 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vrouwenvereeniging Dorcas Halfweg 1877 protestants Armen algemeen Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Halfweg en omstreken Halfweg en omstreken 1900 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Harenkarspel Harenkarspel 1896 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Halve-stuivers-vereeniging voor On- en Minvermogende Lijders aan vallende ziekte Bethesda-Serepta Heemstede 1899 protestants Zieken
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Heemstede Heemstede 1896 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Conferentie van den H. Bavo van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Heemstede 1853 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Heerhugowaard Heerhugowaard 1893 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging voor Diakonessenarbeid Hilversum 1897 protestants Zieken
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Hilversum Hilversum 1895 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Christelijke Vrouwenvereeniging "Tot Heil der Armen" Hilversum 1864 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot "aanbouw van doelmatige Woningen en andere nuttige Inrichtingen voor den Arbeidersstand te Hilversum" Hilversum 1864 Arbeiders
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Hilversum Hilversum 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Hilversum Hilversum 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Hilversum 1895 rooms-katholiek Armen algemeen, Zieken Vrouwen
Genootschap "Charitas" Hilversum 1877 Armen algemeen
Vereeniging tot warme Spijsuitdeeling Hilversum 1887 Armen algemeen, Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen
Conferentie van den H. Vitus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Hilversum 1872 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Genootschap voor ondersteuning aan behoeftige Kraamvrouwen. Hilversum 1845 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging tot Werkverschaffing Hilversum 1886 Werklozen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Hoogkarspel Hoogkarspel 1900 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Hoogwoud Hoogwoud 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging Het Werkhuis Hoorn 1893 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Vaderlandsche Maatschappij Hoorn 1777 Arbeiders, Werklozen
Vrouwen-Vereeniging der Nederlandsch Hervormde Gemeente Hoorn 1842 protestants Armen algemeen Vrouwen
Maatschappij van de Moederlijke Weldadigheid Hoorn 1829 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Hoorn Hoorn 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Commissie tot uitdeeling van warme en voedzame spijzen Hoorn 1801 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Heil der Armen Hoorn 1843 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot het verstrekken van woningen aan arbeiders en mingegoeden te Hoorn Hoorn 1864 Arbeiders, Armen algemeen
Conferentie van de H. Maria Onbevlekt Ontvangen van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Hoorn 1863 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging "de Hulpbank" Hoorn 1863 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vrouwenvereeniging "Dorcas" Houtrijk en Polanen 1888 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Hulp en Bijstand te IJmuiden IJmuiden 1894 Armen algemeen
St. Elisabeths-Vereeniging IJmuiden 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Ilpendam Ilpendam 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot hulpbetoon bij Ziekenverpleging Koedijk 1899 Zieken
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 16 7 8 9 10 11 12 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.