58 resoluties gevonden.


Beperking: Philippe Calandrini (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
15/01/1626, 6
Languerack heeft 333 1/3 kroon tegen 128 groten de kroon getrokken; de
11/02/1626, 3
Beaumont en Oosterzee zijn teruggekeerd uit Amsterdam en berichten dat de burgemeesters
18/02/1626, 13
Sackville Crouw en Philippe Calandrini hebben de president een protest overhandigd inzake
19/02/1626, 7
Matelieff en Oosterzee rapporteren dat Sackeville Crouw en Philippe Calandrini
24/02/1626, 7
van het protest van 18 februari. De president zal Philippe Calandrini ontbieden
25/02/1626, 8
Oosterzee rapporteert dat Calandrini heeft verklaard geen mogelijkheid voor de lening op
07/04/1626, 14
Z.Exc. en de RvS compareren. Besproken wordt de betaling van de nieuwe
23/10/1626, 16
gebruikt. Daartoe zal Calandrini binnen enkele dagen hier met geld arriveren. Philippe Calandrini
27/11/1626, 3
Dudley Carlton compareert en meldt dat in een gisteren ontvangen brief d.d.
15/01/1627, 2
De heren van Holland hebben meegedeeld dat het Engelse oorlogsschip, waarmee Calandrini
25/02/1627, 8
Carleton en Philippe Calandrini verzoeken ter vergadering twee oorlogsschepen voor
27/02/1627, 12
De Bie , Schagen en Haersolte rapporteren met Carleton en Calandrini overeengekomen
01/03/1627, 9
Om het vertrek van de vier Engelse regimenten naar de Deense koning
05/03/1627, 5
Calandrini heeft herhaaldelijk gevraagd om de kwitanties van het geld dat de
12/03/1627, 4
Op verzoek van Carleton wordt de magistraat van Enkhuizen geschreven de vier
31/03/1627, 14
Gemeld wordt dat Calandrini voorstelt het voorschot aan de vier Engelse regimenten
03/04/1627, 12
Vosbergen meldt dat Calandrini het door hem in Engeland gekochte geschut voor
13/04/1627, 12
Inzake de kwestie van het door Calandrini aangeboden Engels geschut blijven HHM
22/11/1627, 6
bevindt. HHM schrijven resident Vosbergen , die nu in Amsterdam is, en Philippe Calandrini
19/05/1628, 10
Philippe Calandrini komt binnen en stelt met een akte obligatoir De akte is door een klerk ingeschreven in S.G. 53.
28/05/1628, 2
HHM schrijven Philippe Calandrini krachtens zijn belofte HHM een groot bedrag te sturen om in Zwolle
31/05/1628, 18
een nauwkeurige rekening hebben bijgehouden. Philippe Calandrini heeft hun echter niet meer gegeven
03/06/1628, 5
vanuit Stade naar de Republiek. HHM gelasten Philippe Calandrini de schipper redelijk te betalen.
06/06/1628, 3
op het beloofde subsidiegeld. HHM stemmen hiermee niet in maar schrijven ernstig aan Philippe Calandrini
08/06/1628, 7
maatregelen voor het verdere onderhoud van de soldaten. HHM schrijven hierover opnieuw aan Philippe Calandrini
09/06/1628, 14
HHM melden de binnengekomen Philippe Calandrini dat verschillende steden klagen over wanbetaling
10/06/1628, 12
HHM zeggen de binnengekomen Philippe Calandrini krachtens zijn schriftelijke belofte van 19 mei het
12/06/1628, 2
van de cassatie geven zij de commissaris een open brief mee voor Philippe Calandrini in Amsterdam
14/06/1628, 22
opdat deze naast de resterende 885 gld. van Philippe Calandrini kan worden teruggevraagd.
17/06/1628, 2
Philippe Calandrini schrijft d.d. Amsterdam 15 juni commissaris Padtburch geen opdracht te hebben
23/06/1628, 6
Bruininxs bericht over een brief van de Gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier
13/07/1628, 14
HHM laten Philippe Calandrini naar 's- Gravenhage komen inzake de klachten over wanbetaling
15/07/1628, 8
schipper Aucke Reinckes ondanks de door HHM op 3 juni verleende apostille niet door Philippe Calandrini
17/07/1628, 2
Philip Calandrini schrijft d.d. Amsterdam 15 juli niet naar 's- Gravenhage te
19/07/1628, 15
De RvS adviseert d.d. 18 juli inzake de op 17 juli besproken
21/07/1628, 3
HHM resumeren hun resolutie van 19 juli en het advies van de
22/07/1628, 2
Op uitnodiging van HHM is Philippe Calandrini binnengekomen. HHM gelasten hem het door hun afgevaardigden
22/07/1628, 6
HHM laten secretaris Huigens de RvS vragen om te schrijven aan de
29/07/1628, 3
De burgemeesters, schepenen en raad van Doesburg schrijven d.d. Doesburg 13/23 juli
31/07/1628, 7
De stadsbestuurders van Zaltbommel berichten d.d. Zaltbommel 18 juli dat twee uit
03/08/1628, 17
Haersolte bericht dat Philippe Calandrini via agent Carlaton heeft gezegd niet naar
04/08/1628, 1
HHM stellen de akte vast krachtens welke commissaris Snouck Philippe Calandrini moet manen het onderhoud en de servitiën te
26/08/1628, 11
de verzekering van de betaling van de servitiën, het veevoer en anderszins moeten wenden tot Philippe Calandrini
01/11/1628, 15
In een op 30 okt. opgesteld advies meldt de RvS conform de
20/11/1628, 5
te begeleiden. HHM machtigen de RvS om Philippe Calandrini de transportkosten te laten
07/12/1628, 15
verleende akte Philippe Calandrini te sommeren de suppliant in redelijkheid te betalen.
21/04/1629, 9
Bruninxs deelt mee dat commissaris Snouck op last van HHM het door
02/05/1629, 13
Aucke Reinckes , schipper uit Makkum, verzoekt opnieuw om de betaling voor
02/10/1629, 14
HHM lezen het rekest van Charles Latfeur en Philippe Calandrin , kooplieden
17/12/1629, 11
Sommelsdijck en Van Goch compareren en berichten dat Burlamachi gisteravond in 's-

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten