Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 6 712 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Hulp in Nood; Vereeniging tot ondersteuning van Hulpbehoevenden Amsterdam 1899 Arbeiders, Weduwen, Werklozen
Hulpvereeniging tot ondersteuning van de Johannes Stichting Amsterdam 1894 Dak- en thuislozen, Geesteszieken, Gehandicapten, Ouderen, Zieken Mannen en vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Amsterdam Amsterdam 1810 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Haarlem Haarlem 1802 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Koog aan de Zaan Koog aan de Zaan 1810 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Krommenie Krommenie 1810 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Medemblik Medemblik 1810 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Monnickendam Monnickendam 1810 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Texel Texel 1810 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Wormerveer Wormerveer 1800 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Zaandam Zaandam 1810 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Zaandijk Zaandijk 1810 neutraal Gehandicapten
Israëlietische Weldadigheidsvereeniging "Aboda.h Hakkodesh" Haarlem 1885 joods Armen algemeen, Joden
Israëlische Weldadigheidsvereeniging “Abodath Hakkodesh” Haarlem 1885 joods Armen algemeen, Joden
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wormerveer 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Opperdoes 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Beverwijk 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Noord-Scharwoude 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Ouder-Amstel 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Medemblik 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wormer 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging "Die zich der armen ontfermt, leent den Heer" (Spr. 10:17) Haarlem 1886 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging: Martha, der Gereformeerde Kerk Zaandam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging: Onze hulp is in den naam des Heeren. Haarlem 1887 protestants Armen algemeen Meisjes
Kinderkliniek Amsterdam 1895 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Kinderziekenhuis, Het - Amsterdam 1865 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Kollegie "Tachrichin" (doodskleederen) Amsterdam 1600 joods Joden Vrouwen
La Société Belge de Bienfaisance (Belgische Liefdadigheidsvereeniging) Amsterdam 1895 Vreemdelingen
Leger des Heils. Het - Amsterdam 1887 protestants Alcoholisten, Dak- en thuislozen, Gevangenen, Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Jeugd 6-12, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Werklozen Mannen en vrouwen
Liefdadigheid naar Vermogen Oudkarspel 1899 neutraal Armen algemeen
Liefdadigheid naar Vermogen Alkmaar 1891 neutraal Armen algemeen
Liefdadigheidsvereeniging Westzaan 1875 Jeugd 6-12 Vrouwen
Liefdadigheids-Vereeniging "Door handwerken weldoen" Overveen 1878 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Liefdadigheidsvereeniging "Fortuna" Amsterdam 1891 neutraal Weduwen, Wezen
Liefdadigheidsvereeniging "Hulp en Steun" voor weezen van alle gezindten te Amsterdam Amsterdam 1894 neutraal Wezen
Liefdadigheids-Vereeniging: Ondersteuning zij ons Doel Amsterdam 1894 neutraal Armen algemeen, Zieken
Liefdadigheids-Vereeniging: “Weldoen zij ons Streven” Amsterdam 1892 neutraal Weduwen, Wezen
Liefdewerk: "Oud Papier" Amsterdam 1874 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (landelijk), Werklozen
Liefdewerk: "Oud Papier", afdeling Haarlem Haarlem 1874 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Werklozen
Liefdewerk van den Goeden-Herder Amsterdam 1856 rooms-katholiek Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Louise-krans Amsterdam 1844 Armen algemeen, Jeugd 0-6 Vrouwen
Maatschappij "Apollo" Amsterdam 1849 Kunstenaars Kunstenaars
Maatschappij ter bevordering van landbouw en landontginning Amsterdam 1851 Armen algemeen, Werklozen
Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden, te Amsterdam Amsterdam 1822 protestants Protestanten (landelijk) Mannen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland Amsterdam 1849 joods Ambachtslieden, Joden, Jongens
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Amsterdam Amsterdam 1849 joods Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Jongens, Meisjes, Werklozen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Amsterdam 1784 neutraal Ambachtslieden, Armen algemeen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Alkmaar Alkmaar 1786 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Amsterdam I en II Amsterdam 1785 neutraal Armen algemeen Mannen
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 6 712 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.