Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 139 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging Maçonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen en Weezen Rotterdam 1889 Weduwen, Wezen Mannen, Vrijmetselaars
Zeemanscollegie: "De Vereeniging" Delfzijl 1831 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging tot opneming van Weezen uit de gemeente Huizen Utrecht 1874 Wezen
Zeemanscollegie Tot Nut van Handel en Scheepvaart Dordrecht 1818 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging tot weezenverpleging voor Zuid- en Noord-Beveland Goes 1883 Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningsche visschers Scheveningen 1860 Vissers, Weduwen, Wezen Vissers
Vereeniging tot opneming en verzorging van Weezen en Verlatenen in het Nationaal Geuzengesticht "Wilhelmus van Nassauen" Brielle 1873 Wezen
Collegie Zeemanstroost Hollum 1878 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging "Ondersteuning in nood" Amsterdam 1883 Weduwen, Wezen, Zieken
Zeemanscollegie: "De Groninger Eendracht" Groningen 1830 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging Nationaal Fonds tot ondersteuning der nagelaten betrekkingen van in Nederlandsch-Indië gevallen militairen Den Haag 1894 Militairen, Weduwen, Wezen Militairen
Vereeniging tot oprigting en instandhouding van het Visschers weduwen- en weezenfonds Vlaardingen 1878 Weduwen, Wezen Vissers
Vereeniging voor het Fonds tot ondersteuning van behoeftige zeelieden of hunne nagelaten betrekkingen Pernis 1885 Vissers, Weduwen, Wezen Vissers
Stormfonds (Het -) of de Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers der gemeente Monster en van hen, die bij het redden van schipbreukelingen het leven mochten verliezen Monster 1889 Vissers, Weduwen, Wezen Vissers
Vereeniging tot voortdurende ondersteuning van hulpbehoevende Weduwen en Weezen, nagelaten door de in zee verongelukte equipagiën der Loodsbooten van Terschelling Terschelling 1870 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Zeemanscollegie: "Tot nut der Zeevaart" Veendam 1817 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Ondersteuningsfonds "Onderling Hulpbetoon" Amsterdam 1899 Ambachtslieden, Weduwen, Wezen
Maatschappij tot Nut der Zeevaart, onder de Zinspreuk: Wij dragen saam blijmoedig bij, Aan 't oogmerk dezer Maatschappij: Voor oude Zeelien, moe van 't zwerven, Voor Weeuw en Weezen, als wij sterven Rotterdam 1819 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Visschers der Reederijen te Katwijk aan Zee en te Noordwijk aan Zee Leiden 1860 Weduwen, Wezen Vissers
Collegie: Zeemans-Voorzorg, Het - Harlingen 1851 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Genootschap "Melpomene en Thalia" Haarlem 1899 Weduwen, Wezen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Visschers en hunne nagelaten betrekkingen Katwijk 1862 Vissers, Weduwen, Wezen
Zeemans-College "Voorzorg" Nieuwe Pekela 1852 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Visschers weduwen- en weezenfonds Zwartewaal 1887 Vissers, Weduwen, Wezen Vissers
Vereeniging "Humanitas", Nederlandsche Vereeniging tot verzorging en ondersteuning van ouder- en havenlooze kinderen "Veel kleintjes maken eene groote" Nijmegen 1887 Verwaarloosde kinderen, Wezen
Zeemanscollegie: "De Harmonie" Wildervank 1840 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde weezen Anna-Paulownapolder 1887 Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot instandhouding van het Kolff-fonds Leiden 1881 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Weduwen, Wezen
Vereeniging tot ondersteuning van door cholera nagelatene betrekkingen Utrecht 1866 Weduwen, Wezen
Vereeniging ter verzorging van weezen, genaamd "Weeshuis voor Zuid- en Noord-Beveland" Kloetinge 1867 Verwaarloosde kinderen, Wezen
Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden Den Haag 1757 Wezen, Zeelieden, Zieken Mannen, Vrijmetselaars
Vereeniging Bernard Samuel Ries-Stichting Amsterdam 1885 joods Joden, Jongens, Wezen
Vereeniging "Hulp voor minvermogende weezen" Amsterdam 1868 joods Joden, Wezen
Vereeniging "Megadlei Jsoumien" of het Opvoeden van Weezen Enschede 1889 joods Verwaarloosde kinderen, Wezen
Centraal Isräelietisch Wees- en Doorgangshuis te Leiden 'Machaseh Lajethomiem' ('Toevlucht voor wezen') Leiden 1889 joods Joden, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Gebroederschap 'Aby Jetomim' ('Vader der wezen') Amsterdam 1648 joods Joden, Jongens, Vreemdelingen, Wezen Mannen en vrouwen
Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente" Amsterdam 1873 joods Joden, Ouderen, Wezen
Nederlandsch-Israelitisch Weezen-Kollegie Megadlé Jethomim (Opvoeding der wezen) Amsterdam 1738 joods Joden, Jongens, Wezen
Vereeniging "Meghadle Jethomim" (Opvoeding van Weezen) Utrecht 1872 joods Joden, Wezen
Vereeniging "Megadlé Jethomim" (opvoeding van weezen) Meppel 1867 joods Joden, Wezen
Vereeniging "Israëlitische Weezen-Corporatie" te Leiden Leiden 1876 joods Joden, Wezen
Megadle Jethomiem (Opvoeding van Wezen) Dordrecht 1871 joods Joden, Wezen
Sefardisch Genootschap 'Mazon habanoth' ('Voeding der dochteren') Amsterdam 1734 joods Joden, Meisjes, Wezen Mannen en vrouwen
Magnasiem tobiem megadle jetomoth Amsterdam 1761 joods Joden, Meisjes, Wezen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Weldadigheid Sedako Beseiser Meppel 1886 joods Joden, Wezen
Santa Companhia de dotor orphans et donzellas (Heilige broederschap tot uithuwelijking van weesmeisjes en jonge dochters der Nederlandsch-Portugeesch-Israëlitische Gemeente) Amsterdam 1615 joods Joden, Meisjes, Wezen
Vereeniging Abie Jethomim Haarlem 1877 joods Joden, Wezen
Vereeniging 'Ngesras Jesaumiem' ('Hulp voor wezen') Rotterdam 1833 joods Joden, Wezen
Vereeniging Israelitisch Weeshuis genaamd 'Hulp voor Weezen' ('Ezer Jatom') Den Haag 1849 joods Joden, Wezen
Vereeniging tot Verpleging van Israëlitische Weezen Leeuwarden 1899 joods Joden, Wezen
Aantal verenigingen: 139 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.