Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 79 pagina: 1 2 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Bijzondere Raad Haarlem van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Haarlem 1876 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Schiedam van de Vereeniging van de H. Vincentius van Paulo Schiedam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Utrecht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1879 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen, Zieken Mannen
Christelijke meisjes-vereeniging: Hulp en ondersteuning Nijkerk 1899 protestants Armen algemeen, Weduwen Meisjes
Collegie Zeemanstroost Hollum 1878 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Collegie: Zeemans-Voorzorg, Het - Harlingen 1851 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Conferentie van den H. Antonius Abt van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Wijchen 1895 rooms-katholiek Armen algemeen, Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen Mannen
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Groningen 1852 rooms-katholiek Armen algemeen, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen Mannen
Conferentie van den H. Pancratius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Heerlen 1861 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Weduwen, Werklozen Mannen
Dames-vereeniging Dorcas Zutphen 1880 protestants Vrouwen (algemeen), Weduwen Vrouwen
Damesvereeniging tot verstrekking van kleederen aan minvermogenden Alblasserdam 1899 Armen algemeen, Ouderen, Weduwen, Zieken Vrouwen
Dorcasvereeniging Papendrecht 1899 protestants Kraamvrouwen, Weduwen Vrouwen
Genootschap "Melpomene en Thalia" Haarlem 1899 Weduwen, Wezen
Genootschap "Tot Nut en Genoegen", Vereeniging tot afschaffing van sterken drank Amsterdam 1885 neutraal Alcoholisten, Weduwen, Wezen
Genootschap Voor Vrouwen Door Vrouwen Rotterdam 1809 Kraamvrouwen, Weduwen Vrouwen
Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "het Mosterdzaadje" Woubrugge 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Weduwen Meisjes
Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede Amsterdam 1839 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen
Hulp in Nood; Vereeniging tot ondersteuning van Hulpbehoevenden Amsterdam 1899 Arbeiders, Weduwen, Werklozen
Jongedochters-vereeniging Zutphen 1899 protestants Weduwen, Wezen Meisjes
Liefdadigheidsvereeniging "Fortuna" Amsterdam 1891 neutraal Weduwen, Wezen
Liefdadigheids-Vereeniging: “Weldoen zij ons Streven” Amsterdam 1892 neutraal Weduwen, Wezen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Utrecht Utrecht 1849 joods Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Weduwen, Wezen
Maatschappij tot Nut der Zeevaart, onder de Zinspreuk: Wij dragen saam blijmoedig bij, Aan 't oogmerk dezer Maatschappij: Voor oude Zeelien, moe van 't zwerven, Voor Weeuw en Weezen, als wij sterven Rotterdam 1819 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Weesp Weesp 1799 neutraal Armen algemeen, Ouderen, Weduwen Mannen
Marthakrans Papendrecht 1899 protestants Weduwen, Wezen Vrouwen
Ondersteuningsfonds "Onderling Hulpbetoon" Amsterdam 1899 Ambachtslieden, Weduwen, Wezen
St. Elisabeths-Vereeniging Nieuwkoop 1894 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Weduwen Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Helmond 1899 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Weduwen Vrouwen
Stormfonds (Het -) of de Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers der gemeente Monster en van hen, die bij het redden van schipbreukelingen het leven mochten verliezen Monster 1889 Vissers, Weduwen, Wezen Vissers
Vereeniging "Barnabas" Amsterdam 1899 protestants Weduwen, Wezen Onderwijzers en leraren
Vereeniging "de Commissie tot verstrekking hoofdzakelijk van Kleeding en Dekking aan minvermogenden" Utrecht 1879 neutraal Armen algemeen, Weduwen
Vereeniging "De Louise-Inrichting" Brummen 1883 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Vereeniging: Door Handwerken Weldoen Beverwijk 1878 rooms-katholiek Armen algemeen, Weduwen Vrouwen
Vereeniging Dorcas Sommelsdijk 1899 protestants Armen algemeen, Ouderen, Weduwen Vrouwen
Vereeniging Dorcas Vlaardingen 1899 protestants Weduwen Vrouwen
Vereeniging Dorcas Joure 1899 protestants Ouderen, Weduwen Vrouwen
Vereeniging Liefdadigheid naar Vermogen Meppel 1880 neutraal Armen algemeen, Jeugd 6-12, Weduwen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Maçonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen en Weezen Rotterdam 1889 Weduwen, Wezen Mannen, Vrijmetselaars
Vereeniging Nationaal Fonds tot ondersteuning der nagelaten betrekkingen van in Nederlandsch-Indië gevallen militairen Den Haag 1894 Militairen, Weduwen, Wezen Militairen
Vereeniging onder de zinspreuk "Moed, Beleid en Trouw" Amsterdam 1890 neutraal Militairen, Weduwen, Wezen Militairen
Vereeniging onder de zinspreuk "Moed, Beleid en Trouw", afdeling Haarlem Haarlem 1890 neutraal Militairen, Weduwen, Wezen Militairen
Vereeniging "Ondersteuning in nood" Amsterdam 1883 Weduwen, Wezen, Zieken
Vereeniging "Sarepta", Steun voor Amsterdamsche Protestantsche Weduwen Amsterdam 1869 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Vereeniging "Steun der weduwen" Amsterdam 1885 joods Joden, Weduwen
Vereeniging "Steun voor weduwen zij ons doel" Amsterdam 1896 neutraal Weduwen, Wezen
Vereeniging "Tabitha" Deventer 1843 protestants Vrouwen (algemeen), Weduwen Vrouwen
Vereeniging "Tot Heil des Volks" Amsterdam 1855 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen, Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen, Meisjes
Vereeniging tot hulp van Protestantsche Weduwen Utrecht 1872 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Vereeniging tot instandhouding van het Kolff-fonds Leiden 1881 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Weduwen, Wezen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Visschers en hunne nagelaten betrekkingen Katwijk 1862 Vissers, Weduwen, Wezen
Aantal verenigingen: 79 pagina: 1 2 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.