Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 179 pagina: « 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Hulpbank te Amersfoort Amersfoort 1868 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging tot opvoeding en opleiding van zonen van Evangelie-arbeiders in onze Overzeesche Bezittingen Utrecht 1868 protestants Jongens
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden, comité Utrecht Utrecht 1868 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Christelijke Vrouwenvereeniging tot heil der armen Zeist 1870 protestants Armen algemeen Vrouwen
Nederlandsche Protestanten Bond Utrecht 1870 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Bouwvereeniging Maarssen 1871 Arbeiders
Liefdadige Vereeniging van den H. Joseph Utrecht 1872 rooms-katholiek Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging "Meghadle Jethomim" (Opvoeding van Weezen) Utrecht 1872 joods Joden, Wezen
Vereeniging tot hulp van Protestantsche Weduwen Utrecht 1872 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Utrecht der - Utrecht 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Bureau van Informatie naar behoeftigen Utrecht 1872 neutraal Armen algemeen
Vereeniging 'Dorcas' Amersfoort 1873 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging "Bethanië, Herstellingsoord voor verzwakte kinderen" Zeist 1873 protestants Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot opneming van Weezen uit de gemeente Huizen Utrecht 1874 Wezen
Conferentie van de H. Johannes de Doper van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Montfoort 1874 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Maarssen c.a. Maarssen c.a. 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin, afdeling Utrecht Utrecht 1874 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot uitdeeling van spijs aan behoeftigen te Amersfoort Amersfoort 1876 Armen algemeen
Christelijke Zusterkring Utrecht 1876 protestants Prostituees Vrouwen
Vereeniging tot Evangelisatie in Wijk Zeven der Nederduitsch Hervormde gemeente te Utrecht (Goossens) Utrecht 1877 protestants Armen algemeen, Ouderen, Zieken Mannen en vrouwen
St. Martinus-Vereeniging Utrecht 1877 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Mannen
Vereeniging van Weesvaders in Nederland Utrecht 1879 neutraal Wezen
Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie Utrecht 1879 protestants Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Amersfoort Amersfoort 1879 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Conferentie van den H. Willibrordus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1879 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Joseph van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1879 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging "de Commissie tot verstrekking hoofdzakelijk van Kleeding en Dekking aan minvermogenden" Utrecht 1879 neutraal Armen algemeen, Weduwen
Vereeniging "Johannes" tot steun van bejaarde, zieke en hulpbehoevende onderwijzers en onderwijzeressen van Christelijk Bijzondere Scholen in Nederland Utrecht 1879 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk)
Bijzondere Raad Utrecht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1879 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen, Zieken Mannen
Vereeniging "Weldadigheid" Vianen 1881 Armen algemeen
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van het Jonge meisje, 'de Union' Utrecht 1882 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Vereeniging "Rhodé" Utrecht 1882 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Christelijke wijkvereeniging "Buurkerk" tot hulpbetoon bij den kerkelijken dienst in Wijk IV der Nederlandsch Hervormde Gemeente Utrecht 1883 protestants Armen algemeen, Zieken
Studenten-vereeniging tot ondersteuning van behoeftige gehuwde kraamvrouwen Utrecht 1884 Kraamvrouwen Medici, Studenten
Vereeniging tot Werkverschaffing Amersfoort 1884 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigen en zenuwlijders in Nederland Utrecht 1884 protestants Geesteszieken, Gehandicapten Mannen en vrouwen
Conferentie van de H. Catharina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1885 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging tot verstrekking van versterkende middelen aan behoeftige zieken Utrecht 1885 neutraal Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1885 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging Het Doorgangshuis voor vrouwen Utrecht 1886 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees
Protestantsche Armenloterij (De) Amersfoort 1887 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging Reisbelasting Utrecht 1888 neutraal Zieken Vrouwen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Utrecht van den - Utrecht 1888 neutraal Alcoholisten
Vereeniging Het Kinderziekenhuis Utrecht 1888 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging tot christelijke opvoeding en onderwijs van doofstomme kinderen en jongelieden "Effatha" Utrecht 1888 protestants Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Conferentie van den H. Gerardus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Harmelen 1889 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging "Zoar" IJsselstein 1889 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vereeniging tot verschaffing van arbeid Amerongen 1890 Werklozen
Vereeniging tot kostelooze heilgymnastische behandeling van kinderen van onvermogenden Utrecht 1890 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot opvoeding en verpleging van idioten en achterlijke kinderen Utrecht 1890 protestants Geesteszieken, Verwaarloosde kinderen
Aantal verenigingen: 179 pagina: « 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.