Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 18 9 10 11 12 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Conferentie van den H. Willibrordus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1847 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging het "Asyl Steenbeek" Amsterdam 1847 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Dorcas Naarden 1847 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen Vrouwen
Genootschap tot Nut van minvermogende ongehuwde Israëlieten Amsterdam 1846 joods Joden
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen te Amsterdam Amsterdam 1846 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Genootschap voor ondersteuning aan behoeftige Kraamvrouwen. Hilversum 1845 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Broederschap "Weldadigheid" Amsterdam 1845 Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij tot werkverschaffing aan den spaarzamen ambachtsman Amsterdam 1845 Ambachtslieden, Werklozen
Heerenvereeniging tot Weldadigheid Amsterdam 1845 rooms-katholiek Jongens, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen
Louise-krans Amsterdam 1844 Armen algemeen, Jeugd 0-6 Vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van hulpbehoevenden te Amsterdam Amsterdam 1843 Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Werklozen Mannen en vrouwen
Vereeniging Heil der Armen Hoorn 1843 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging voor ziekenverpleging. Inrigting voor pleegzusters Amsterdam 1843 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van (den) sterken drank, afdeling Haarlem Haarlem 1843 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Amsterdamsche Matigheids-Genootschap Amsterdam 1843 neutraal Alcoholisten
Vrouwen-Vereeniging der Nederlandsch Hervormde Gemeente Hoorn 1842 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen der armen Haarlem 1842 Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging "tot Plaatselijk Nut" Zaandam 1841 Armen algemeen
Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Amsterdam 1841 rooms-katholiek Armen algemeen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Vrouwen-vereeniging, tot het bezoeken van jeugdige vrouwelijke veroordeelden te Amsterdam Amsterdam 1840 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Vrouwen
Maatschappij van moederlijke Liefdadigheid Koog aan de Zaan 1839 neutraal Kraamvrouwen
Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Zaandijk 1839 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede Amsterdam 1839 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen
Vereeniging voor Moederlijke Weldadigheid te Monnickendam Monnickendam 1838 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij voor Moederlijke Liefdadigheid, afdeling Zaandam Zaandam 1835 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van Behoeftige Kraamvrouwen Krommenie 1834 Kraamvrouwen Vrouwen
Gebroederschap Misjpat Habanot (regt der dochteren) Amsterdam 1833 joods Joden, Kraamvrouwen, Meisjes
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Medemblik Medemblik 1830 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van moederlijke liefdadigheid Westzaan 1829 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij van de Moederlijke Weldadigheid Hoorn 1829 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Sociëteit van Moederlijke Weldadigheid Alkmaar 1828 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid te Purmerend Purmerend 1828 Kraamvrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Den Helder Den Helder 1826 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Haarlem Haarlem 1826 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Amsterdam Amsterdam 1825 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Genootschap van Barmhartigheid Amsterdam 1825 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Alkmaar Alkmaar 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen (ZV) Amsterdam 1823 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Zaandam Zaandam 1823 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Grootebroek Grootebroek 1823 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Zeemanscollege: "Zeemanshoop" Amsterdam 1822 neutraal Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Nederlandsch-Israëlietische Kraamvrouwen onder de zinspreuk: 'Korethe Berith Wesaegnadath Joledoth' Amsterdam 1822 joods Joden, Kraamvrouwen Mannen en vrouwen
Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden, te Amsterdam Amsterdam 1822 protestants Protestanten (landelijk) Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Enkhuizen Enkhuizen 1821 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Limmen Limmen 1821 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen te Haarlem Haarlem 1820 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Alkmaar Alkmaar 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Hoorn Hoorn 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Monnickendam Monnickendam 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Haarlem Haarlem 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 18 9 10 11 12 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.