Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 112 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging Maçonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen en Weezen Rotterdam 1889 Weduwen, Wezen Mannen, Vrijmetselaars
Genootschap Voor Vrouwen Door Vrouwen Rotterdam 1809 Kraamvrouwen, Weduwen Vrouwen
Vereeniging Ziekenzorg Wijk E Rotterdam 1890 Zieken Vrouwen
Wijkzustervereeniging Wijk G Rotterdam 1881 Armen algemeen, Zieken
Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam Rotterdam 1853 Gehandicapten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede, te Rotterdam Rotterdam 1844 Armen algemeen
Commissie voor uitdeeling van kleeding en schoeisel aan behoeftige schoolkinderen Rotterdam 1893 Armen algemeen, Jeugd 6-12
Loge "de Drie Kolommen" Rotterdam 1767 Armen algemeen Mannen, Vrijmetselaars
Vereeniging Inrigting tot wering der bedelarij van kinderen Rotterdam 1856 Verwaarloosde kinderen
Vereeniging voor Wijkverpleging Rotterdam 1899 Zieken
Rotterdamsche tandheelkundige kliniek Rotterdam 1900 Zieken
Korps Schalisten Rotterdam 1817 Armen algemeen Mannen
Vereeniging "Charitas" Rotterdam 1888 Ouderen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Dames-Vereeniging "Armverzorging Rauwenhoff" Rotterdam 1868 Armen algemeen, Jeugd 6-12, Vrouwen (algemeen), Zieken Vrouwen
Vereeniging 'Werkinrichting voor behoeftige Blinden' Rotterdam 1858 Gehandicapten
Vereeniging "Caritas" Rotterdam 1863 Zieken
Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming (VOV) Rotterdam 1899 Kraamvrouwen, Ongehuwde moeders Vrouwen
Maatschappij tot Nut der Zeevaart, onder de Zinspreuk: Wij dragen saam blijmoedig bij, Aan 't oogmerk dezer Maatschappij: Voor oude Zeelien, moe van 't zwerven, Voor Weeuw en Weezen, als wij sterven Rotterdam 1819 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Jongedochtersvereeniging Katendrecht Rotterdam 1899 Armen algemeen Meisjes
Nieuwe Zuster-Vereeniging Rotterdam 1899 Ouderen, Zieken Vrouwen
Vereeniging voor Gezondheidskoloniën te Rotterdam Rotterdam 1883 Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Rotterdamsche Werkvereeniging, De - Rotterdam 1844 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot instandbrengen van Kleine-Kinderbewaarplaatsen Rotterdam 1884 Jeugd 0-6 Vrouwen
Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam 1863 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Zieken
Dames-Vereeniging "Tot kinderen hulp en steun" Rotterdam 1891 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Vrouwen
Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland Rotterdam 1865 Gehandicapten Medici
Nederlandsche Vereeniging tot beperking van Openbare Dronkenschap Rotterdam 1873 Alcoholisten
Vereeniging voor Volksgezondheid Rotterdam 1876 Zieken
Vereniging Hulp in Nood Rotterdam 1899 Arbeiders, Weduwen
Centrale vereeniging tot verbetering der Armverzorging in de Israëlietische gemeente te Rotterdam Rotterdam 1895 joods Armen algemeen, Joden, Werklozen
Israëlietische Vereeniging voor Gezondheids-koloniën Rotterdam 1885 joods Jeugd 6-12, Joden, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verpleging van minvermogende Israëlietische kraamvrouwen Rotterdam 1890 joods Joden, Kraamvrouwen Mannen en vrouwen
Israëlitische Pieuse Vereeniging "Goed doel", onder de zinspreuk "Dowor touf" (Weldoen) Rotterdam 1880 joods Armen algemeen, Joden
Montefiore-vereeniging Rotterdam 1883 joods Joden, Vreemdelingen
Vereeniging "Israëlietische Kindervoeding" Rotterdam 1897 joods Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Joden
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Rotterdam Rotterdam 1850 joods Ambachtslieden, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Jongens, Meisjes, Werklozen
Vereeniging tot ondersteuning van fatsoenlijke armoede bij de Israëlieten Rotterdam 1899 joods Armen algemeen, Joden
Israëlitisch Mannenbegraafgenootschap Rotterdam 1856 joods Joden Mannen
Maatschappij tot bevordering van het aanleren van ambachten, handwerken en kunsten onder de Israëlieten te Rotterdam Rotterdam 1849 joods Ambachtslieden, Joden, Jongens, Werklozen
Vereeniging 'Ngesras Jesaumiem' ('Hulp voor wezen') Rotterdam 1833 joods Joden, Wezen
Chewrah Kadiesja Menachem Abeilim (Troost der Treurenden) Rotterdam 1802 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging "Centraal Israelietisch Kinder- en Doorgangshuis", te Rotterdam Rotterdam 1890 joods Joden, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging "Weldadigheidsfonds Tsedaka Beseiser" (Weldadigheid in het geheim) Rotterdam 1884 joods Armen algemeen, Joden
Internationale Orde van Goede Tempelieren (I.O.G.T.), Loge Voorwaarts nr. 2 Rotterdam 1893 neutraal Alcoholisten
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Rotterdam Rotterdam 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Rotterdam der - Rotterdam 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Centen-vereeniging ten behoeve der hulpbehoevende blinden te Rotterdam "Steunt Ons Streven" Rotterdam 1869 neutraal Gehandicapten
Nederlandsche Vereeniging van Inrichtingen tot bevordering der koepokinenting Rotterdam 1881 neutraal Zieken Medici
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Rotterdam 1877 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Rotterdam Rotterdam 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Aantal verenigingen: 112 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.