358 resoluties gevonden.

Gezocht op: gravenhage (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  gravenhage

Zoekopdracht aanpassen
13/01/1626, 2
Ordonnantie wordt gegeven op de declaratie van 84 gld. 9 st. voor briefport van 's- Gravenhage op Amsterdam , van ... Duitsland op Amsterdam en daarvandaan weer op 's-Gravenhage over de periode 3 jan. tot en met 30 dec. 1625.
26/01/1626, 7
24 jan. dat haar afgevaardigden voor de kustbewaking last hebben de besognes van de comptabelen in 's- Gravenhage
12/02/1626, 10
Aangevoerd wordt dat de prinses van Portugal aanbiedt haar huis aan de Vijverberg te 's- Gravenhage te verkopen aan HHM. HHM zullen haar daarvoor bedanken.
12/02/1626, 11
zich tot HHM wil wenden en naar 's- Gravenhage komt, zullen HHM zijn ontvangst regelen.
19/02/1626, 8
van Schiedam gevraagd hem onder bewaking naar 's- Gravenhage te brengen, maar
20/02/1626, 10
te Emden zolang niet enigen van hun naar 's- Gravenhage komen. HHM laten het hierbij.
21/02/1626, 4
Op het rekest van de Franse kerk in 's- Gravenhage om conform vorige jaren voor haar tweede predikant, Jean
06/03/1626, 5
van Middelburg en op dezelfde voorwaarden als Raket naar 's- Gravenhage gezonden.
08/03/1626, 1
naar 's- Gravenhage . Wat de aangehouden Van Heulen betreft hebben de rechters
09/03/1626, 5
Pieter Helman mag tegen cautie licentvrij de in zijn rekest genoemde meubelen en levensmiddelen van 's- Gravenhage naar Zevenbergen vervoeren.
11/03/1626, 4
Hij zal verzocht worden op 5/15 april naar 's- Gravenhage te komen ter bespreking van zijn grieven.
14/03/1626, 1
Namens de prinses van Oranje , de magistraat van 's- Gravenhage en verscheidene andere notabelen
23/03/1626, 1
de eed in 's- Gravenhage en machtigen HHM de Admiraliteit die af te nemen.
25/03/1626, 5
van Heulen door de baljuw naar 's- Gravenhage gebracht zal worden mits een akte wordt verstrekt
26/03/1626, 16
toegepast op het reis- en teergeld van degenen die namens de soldaten naar 's- Gravenhage
30/03/1626, 8
Middelburg bericht dat David Jacobs van der Heulen door de baljuw naar 's- Gravenhage
07/04/1626, 12
in 1601 en 1602 in 's- Gravenhage en Friesland gehouden beraadslagingen bezien. Die
11/04/1626, 14
Spierinck in 's- Gravenhage wordt verwacht voor onderhandelingen. Er valt geen besluit.
14/04/1626, 5
schrijven uit Utrecht naar 's- Gravenhage te komen teneinde met de andere afgevaardigden uiterlijk
18/04/1626, 1
Rantwyck schrijft d.d. Arnhem 5/15 april dat hij naar 's- Gravenhage zal komen om de reis naar
18/04/1626, 7
aan de Bewindhebbers [van de VOC] te schrijven de tolk te ontbieden en hem naar 's- Gravenhage
21/04/1626, 7
Geïnsereerd in S.G. 3185. De heren zijn door hun principalen naar 's- Gravenhage
25/04/1626, 12
van Gelder in 's- Gravenhage te worden gebracht, in afwachting van een nadere beslissing.
25/04/1626, 15
de RvS over de betaling van de vier Engelse regimenten is besloten dat Doublet zal proberen in 's- Gravenhage
27/04/1626, 2
Engelse ambassadeur in de RvS eerst in 's- Gravenhage kenbaar te maken.
02/05/1626, 4
College dinsdagochtend gedeputeerden naar 's- Gravenhage te sturen voor tekst en uitleg.
04/05/1626, 1
van zullen hebben. De koning heeft hem ook de agreatie toegezonden van de in 's- Gravenhage
05/05/1626, 2
zij Hisken gelast HHM te verzoeken daarover in 's- Gravenhage een beslissing te nemen die
05/05/1626, 11
De Rotterdamse Admiraliteit moet een lijst van haar schepen naar 's- Gravenhage brengen zodat hierover besloten kan worden.
07/05/1626, 7
HHM hebben na beraad de op 9 dec. 1625 in 's- Gravenhage gesloten alliantie en ook de daarnaast
12/05/1626, 4
langer te rekken tegen .. Geen datum ingevuld. juni naar 's- Gravenhage moeten sturen.
14/05/1626, 8
Deventer te verzoeken alle documentatie en tekeningen aangaande de munt te Huissen naar 's- Gravenhage op
20/05/1626, 20
dienen op die datum in persoon of bij vertegenwoordiging volledig gelast en geïnstrueerd in 's- Gravenhage
07/06/1626, 1
van de Staten. Hij denkt over ongeveer een week naar 's- Gravenhage te komen. De brieven,
08/06/1626, 11
Zij kunnen niemand op 21 juni naar 's- Gravenhage sturen. Tevens is een brief ontvangen ... met de uitvoering van hun uitspraak en excuseren eveneens hun komst naar 's-Gravenhage
08/06/1626, 13
bij 's- Gravenhage door Z.Exc. en vervolgens in het logement door hun gecommitteerden.
10/06/1626, 1
Baron d'Elderen zou opnieuw in het land zijn. Besloten wordt hem formeel te verzoeken naar 's- Gravenhage te komen.
10/06/1626, 17
Claes Meinerts naar 's- Gravenhage te sturen of op hun aanklacht recht en justitie
17/06/1626, 7
omdat hij vanwege hun klachten naar 's- Gravenhage heeft moeten reizen. HHM zullen
17/06/1626, 10
van het vertrek van Ernst Casimir naar 's- Gravenhage hadden gehoord, naar Heerenveen
19/06/1626, 1
Baron d'Elderen schrijft d.d. Dordrecht 14 juni dat hij deze keer niet [naar 's- Gravenhage ] kan
23/06/1626, 9
van het oordeel dat op 20 juni 1625 in 's- Gravenhage is geveld in de zaak tussen
29/06/1626, 3
Broechem [Ranst] - naar 's- Gravenhage zijn gekomen om matiging van het plakkaat van retorsie
01/07/1626, 1
van Bohemen de vierde rang zullen hebben. Culenborch is in 's- Gravenhage aangekomen.
06/07/1626, 17
een dienstreis van Parijs naar 's- Gravenhage en retour ten bedrage van 253 gld. 18
10/07/1626, 10
Kleermaker Jan Balnier verzoekt octrooi gedurende twintig jaar om in 's- Gravenhage exclusief een badstoof te maken. Is afgewezen.
15/07/1626, 15
is besloten morgen de in 's- Gravenhage aanwezige drost van Heusden te horen.
21/07/1626, 1
Walta en Almelo zullen de heer van Hemert , die momenteel in 's- Gravenhage is, horen over de klacht van
29/07/1626, 9
in het Noorderkwartier zal worden geschreven gedeputeerden naar 's- Gravenhage te sturen om de zaak bij akkoord af te handelen.
05/08/1626, 1
stellen van de inname. Ten teken van blijdschap zullen in 's- Gravenhage de

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten