Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 6 712 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Halboschas Aroemim; Vereeniging ter aanmoediging van het arme schoolkind Haarlem 1888 joods Jeugd 6-12, Joden Vrouwen
Magnasiem tobiem megadle jetomoth Amsterdam 1761 joods Joden, Meisjes, Wezen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot werkverschaffing aan minvermogenden Amsterdam 1851 joods Armen algemeen, Werklozen Mannen en vrouwen
Mishenet Zequenim (Steun van ouden) Amsterdam 1750 joods Joden, Mannen (algemeen), Ouderen
Kollegie "Tachrichin" (doodskleederen) Amsterdam 1600 joods Joden Vrouwen
Vereeniging "Ginoech Hane'ariem" (wijding der jongelingen) Amsterdam 1886 joods Joden, Jongens
Vereeniging tot bevordering van het aanleeren van ambachten onder minvermogende Israëlieten Haarlem 1853 joods Ambachtslieden, Joden, Werklozen
Santa Companhia de dotor orphans et donzellas (Heilige broederschap tot uithuwelijking van weesmeisjes en jonge dochters der Nederlandsch-Portugeesch-Israëlitische Gemeente) Amsterdam 1615 joods Joden, Meisjes, Wezen
Gebroederschap Misjpat Habanot (regt der dochteren) Amsterdam 1833 joods Joden, Kraamvrouwen, Meisjes
Atsé-ha-Maäracha (Houtstapel op het Altaar]) Amsterdam 1713 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging "Steun der weduwen" Amsterdam 1885 joods Joden, Weduwen
Gebroederschap "Tob laleget el bet ebel" (Het is goed te gaan in het huis des treurenden) Amsterdam 1748 joods Joden
Israëlietische Weldadigheidsvereeniging "Aboda.h Hakkodesh" Haarlem 1885 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging Abie Jethomim Haarlem 1877 joods Joden, Wezen
Gebroederschap Meschibath nefesch (Lafenis der ziel) Amsterdam 1740 joods Armen algemeen
Genootschap "de Liefdadigheid" Amsterdam 1862 joods Armen algemeen
Menachem abelim (troost der treurenden) Amsterdam 1700 joods Joden
Vereeniging voor de ziekenoppassing en de kraamverzorging bij Israëliten Amsterdam 1860 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "R. Jesaja Kleerekoper-stichting" (Zecher Rabbi Jesaja) Amsterdam 1883 joods Joden
Vereeniging onder de zinspreuk: "Vrede zij ons doel" Amsterdam 1886 joods Joden, Meisjes
Gebroederschap: Anagath Hanengarim (tot ontspanning der jongelieden) Amsterdam 1790 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging Herstellings- en Vacantie-oord voor Israëlitische kinderen te Wijk aan Zee Amsterdam 1885 joods Jeugd 6-12, Joden, Zieken
Genootschap tot Nut van minvermogende ongehuwde Israëlieten Amsterdam 1846 joods Joden
Vereeniging "Leezrath Jethomim" (tot ondersteuning van Weezen door het doen aanleeren van ambachten) Amsterdam 1887 joods Joden, Wezen
Israëlische Weldadigheidsvereeniging “Abodath Hakkodesh” Haarlem 1885 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging Ahabath Gesed Sel Nosim Amsterdam 1868 joods Armen algemeen Vrouwen
Bischoffsheims-Vereeniging Amsterdam 1867 joods Ambachtslieden
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Alkmaar Alkmaar 1860 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Limmen Limmen 1821 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Edam Edam 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen en Weezen Amsterdam 1887 neutraal Weduwen, Wezen
Vereeniging "Steun voor weduwen zij ons doel" Amsterdam 1896 neutraal Weduwen, Wezen
Genootschap "Liefdadigheid Naar Vermogen" Amsterdam 1871 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Grootebroek Grootebroek 1823 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Amsterdamsche Vereeniging voor Gezondheids- en Vacantie-Kolonies Amsterdam 1884 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Volksgezondheid Wormerveer 1879 neutraal Zieken
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Haarlem Haarlem 1826 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Krommenie Krommenie 1810 neutraal Gehandicapten
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA) Amsterdam 1871 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming Amsterdam 1899 neutraal Jeugd 12-21
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Venhuizen en Hem Venhuizen en Hem 1898 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Amsterdamsche Matigheids-Genootschap Amsterdam 1843 neutraal Alcoholisten
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Amsterdam 1784 neutraal Ambachtslieden, Armen algemeen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen Mannen
Nederlandsch Verbond der Vereenigingen Pro Juventute Amsterdam 1901 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Haarlem Haarlem 1876 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Wieringerwaard Wieringerwaard 1899 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Nieuwediep der - Nieuwediep 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Aalsmeer Aalsmeer 1893 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Beemster Beemster 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging "Prins Hendrik Stichting" Egmond aan Zee 1874 neutraal Ouderen, Zeelieden
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 6 712 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.