Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 636 pagina: « 19 10 11 12 13 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging ter wering van het misbruik van sterke dranken Utrecht 1835 neutraal Alcoholisten
Vereeniging tot bereiding en uitreiking van economische soep genaamd Vriendschap en Weldadigheid Gouda 1803 neutraal Armen algemeen Mannen
Vereeniging tot bevordering der koepokinentingen en herinentingen te Kralingen Kralingen 1871 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Zieken Medici
Vereeniging tot bevordering der Volksgezondheid te Groningen Groningen 1869 neutraal Zieken Medici
Vereeniging tot bevordering van den bouw van Werkmanswoningen Leiden 1891 neutraal Arbeiders
Vereeniging tot bevordering van het Herstel van Drankzuchtigen Amsterdam 1890 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging "tot Heil der Armen" Dordrecht 1880 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot het bezoeken der Armen Middelburg 1842 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot het verschaffen van Toevlucht aan onbehuisden Amsterdam 1893 neutraal Dak- en thuislozen, Werklozen
Vereeniging tot het verstrekken van versterkende middelen aan behoeftige Zieken Kralingen 1887 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging tot hulp voor Vlijtige armoede Marum 1847 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot ondersteuning bij ziekte voor den werkende stand te Doetinchem Doetinchem 1870 neutraal Zieken
Vereeniging tot ondersteuning der behoeftigen te Leidschendam, onder de zinspreuk "Niemand kent zijn toekomstig lot" Stompwijk 1828 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Utrecht 1899 neutraal Kraamvrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Weduwen en Kinderen van in zee verongelukte visschers der gemeente Urk Urk 1886 neutraal Vissers, Weduwen, Wezen Vissers
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887 neutraal Weduwen
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen en Weezen Amsterdam 1887 neutraal Weduwen, Wezen
Vereeniging tot onthouding van sterken drank Aduard 1843 neutraal Alcoholisten
Vereeniging tot oprichting en exploitatie van Volkssanatoria voor borstlijders in Nederland Den Haag 1898 neutraal Zieken
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de spijskokerij "St. Willebrordus" Alkmaar 1881 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Willem Barendsfonds" Terschelling 1882 neutraal Vissers, Weduwen, Wezen, Zeelieden
Vereeniging tot oprichting van kinderbewaarplaatsen Den Haag 1882 neutraal Jeugd 0-6 Vrouwen
Vereeniging tot oprigting en instandhouding van het Werkhuis te Wormerveer Wormerveer 1869 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin Amsterdam 1894 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin, afdeling Dordrecht Dordrecht 1897 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin, afdeling Utrecht Utrecht 1895 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens Amsterdam 1870 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot uitdeling van in de melk gekookte gort te Monnickendam Monnickendam 1811 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Leeuwarden 1887 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Rotterdam 1877 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden, comité Groningen Groningen 1899 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën Amsterdam 1878 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, afdeling Amersfoort Amersfoort 1899 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Arnhem-Velp Arnhem-Velp 1899 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Haarlem Haarlem 1891 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Leeuwarden Leeuwarden 1894 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité te Amsterdam Amsterdam 1881 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Utrecht Utrecht 1893 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verstrekking van versterkende middelen aan behoeftige zieken Utrecht 1885 neutraal Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot verstrekking van warm voedsel aan de meest behoeftige kinderen der kostelooze scholen alhier Amsterdam 1884 neutraal Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen
Vereeniging tot werkverschaffing Aardenburg 1888 neutraal Werklozen
Vereeniging tot Werkverschaffing aan behoeftigen De Rijp 1870 neutraal Arbeiders, Werklozen
Vereeniging tot Werkverschaffing aan Minvermogenden Krommenie 1855 neutraal Werklozen
Vereeniging tot werkverschaffing te Hoogeveen Hoogeveen 1871 neutraal Armen algemeen, Jeugd 12-21, Werklozen
Vereeniging "Trouw aan Koning en Vaderland" Utrecht 1890 neutraal Militairen
Vereeniging Valburg tot verpleging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in huisgezinnen Valburg 1900 neutraal Geesteszieken
Vereeniging van armbesturen Amsterdam 1898 neutraal Armen algemeen
Vereeniging van armbesturen en de Weldadigheids-commissie, onder den naam van Armenzorg Appingedam 1895 neutraal Armen algemeen
Vereeniging van Geneeskundige Geheel-Onthouders voor Nederland en de Koloniën Utrecht 1898 neutraal Alcoholisten Medici
Vereeniging van Liefdadigheid Amersfoort 1894 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 636 pagina: « 19 10 11 12 13 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.