Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: 1 2 3 412 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid te Purmerend Purmerend 1828 Kraamvrouwen
Société Française de Bienfaisance Amsterdam 1893 Vreemdelingen
Maatschappij tot verbetering der huisvesting van de mingegoede Volksklasse te Koog a/d Zaan Koog aan de Zaan 1862 Armen algemeen
Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878 Ambachtslieden, Ouderen
Vereeniging tot bevordering van kleeding aan minvermogende kinderen van alle religiën Amsterdam 1894 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Vereeniging voor spraakgebrekkige en achterlijke kinderen te Amsterdam Amsterdam 1894 Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging Kostelooze Amsterdamsche Polikliniek Amsterdam 1881 Zieken Medici
Sociëteit tot onderstand van verminkte militairen der Amsterdamsche landmilitie Amsterdam 1814 Militairen, Zieken
Studenten-Vereeniging tot Ondersteuning van Behoeftige Kraamvrouwen te Amsterdam Amsterdam 1892 Kraamvrouwen Studenten
Neêrlands Vlag Amsterdam 1899 Militairen
Holland-British American Charitable Institution Amsterdam 1899 Vreemdelingen
Vereeniging "tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te Haarlem" Haarlem 1868 Arbeiders
Dameskrans tot het vervaardigen van kleeren Amsterdam 1899 Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Liefdadigheidsvereeniging Westzaan 1875 Jeugd 6-12 Vrouwen
Maatschappij "Apollo" Amsterdam 1849 Kunstenaars Kunstenaars
Vereeniging tot "aanbouw van doelmatige Woningen en andere nuttige Inrichtingen voor den Arbeidersstand te Hilversum" Hilversum 1864 Arbeiders
Vereeniging tot ondersteuning bij ziekten Schagen 1899 Zieken
Vereeniging tot verbetering der kleine-kinderen-bewaarplaatsen Amsterdam 1872 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Vereeniging Hulp in Nood te Uithoorn Uithoorn 1899 Armen algemeen
Bouwmaatschappij Concordia N.V. Amsterdam 1864 Arbeiders
Maatschappij tot verbetering der huisvesting van minvermogenden te Haarlem Haarlem 1895 Armen algemeen
Maatschappij ter bevordering van landbouw en landontginning Amsterdam 1851 Armen algemeen, Werklozen
Amsterdamsch Genootschap voor Beoefening van Deugd en Kunde Amsterdam 1795 Armen algemeen
Maatschappij tot werkverschaffing aan den spaarzamen ambachtsman Amsterdam 1845 Ambachtslieden, Werklozen
La Société Belge de Bienfaisance (Belgische Liefdadigheidsvereeniging) Amsterdam 1895 Vreemdelingen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht ter behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende, te Amsterdam Amsterdam 1872 Gehandicapten
Vereeniging Vrije Liefdadigheid te Wieringerwaard Wieringerwaard 1884 Armen algemeen
Vereeniging "Tot bevordering van het onderwijs aan minvermogende Israëlitische kinderen" Amsterdam 1890 Jeugd 6-12, Joden
Vereeniging tot het stichten en instandhouden van een Fonds of Inrigting tot ondersteuning van ouden van dagen binnen de gemeente Urk Urk 1878 Ouderen
Algemeene Liefdadigheids-Vereeniging "Juno" Amsterdam 1896 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging het aangroeiend Fonds tot verbetering der Volkshuisvesting Amsterdam 1893 Arbeiders
Damesvereeniging tot uitreiking van warme maaltijden aan kinderen Beverwijk 1899 Jeugd 6-12 Vrouwen
Vriendinnen-gezelschap tot ondersteuning van behoeftigen Amsterdam 1851 Armen algemeen Vrouwen
Kinderkliniek Amsterdam 1895 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Damesvereniging tot verschaffing van voedsel aan herstellende kinderen Amsterdam 1896 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Vrouwen
Vereeniging "Ondersteuning in nood" Amsterdam 1883 Weduwen, Wezen, Zieken
Vereeniging Arbeid en hulp Landsmeer 1899 Armen algemeen, Werklozen
Wilhelmina-Vereeniging Sloten 1890 Armen algemeen
Vereeniging: Steun der Armen Amsterdam 1899 Armen algemeen
Vereeniging Dames-bezoeksters der cellulaire gevangenis Amsterdam 1850 Gevangenen Vrouwen
Vereeniging tot wering en voorkoming van Bedelarij Landsmeer 1870 Armen algemeen, Jeugd 12-21, Jeugd 6-12
Vereeniging Kindervoeding Nieuwer-Amstel 1899 Jeugd 6-12
Genootschap voor uitdeeling van levensmiddelen Zaandijk 1899 Armen algemeen
Vereeniging "Weldadigheid" Amsterdam 1876 Armen algemeen
Genootschap tot Nut en Genoegen, afdeeling "Moederlijke Liefdadigheid" Assendelft 1857 Kraamvrouwen
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van kraamvrouwen Zaandam 1899 Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging Liefdadigheid door Vriendschap Amsterdam 1899 Armen algemeen
Anna Paulowna-vereeniging Amsterdam 1851 Jeugd 0-6 Vrouwen
Vereeniging tot Werkverschaffing aan minvermogende ingezetenen der Gemeente Uithoorn, gedurende den winter te Uithoorn Uithoorn 1893 Werklozen
Deutsche Hilfsverein zu Amsterdam Amsterdam 1882 Vreemdelingen
Aantal verenigingen: 599 pagina: 1 2 3 412 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.