Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 636 pagina: « 1 2 3 4 513 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Zedelijk Lichaam "Charitas" Amsterdam 1899 neutraal Weduwen
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887 neutraal Weduwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Amsterdam Amsterdam 1851 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging "Amsterdamsche Wijkverpleging" Amsterdam 1899 neutraal Zieken Mannen en vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Amsterdam Amsterdam 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens Amsterdam 1870 neutraal Armen algemeen
Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen Amsterdam 1875 neutraal Arbeiders
Vereeniging van armbesturen Amsterdam 1898 neutraal Armen algemeen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Amsterdam Amsterdam 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vrouwen-vereeniging, tot het bezoeken van jeugdige vrouwelijke veroordeelden te Amsterdam Amsterdam 1840 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Vrouwen
Genootschap "Tot Nut en Genoegen", Vereeniging tot afschaffing van sterken drank Amsterdam 1885 neutraal Alcoholisten, Weduwen, Wezen
Vereeniging: Hulp en steun voor blinden en bijna blinden Amsterdam 1898 neutraal Gehandicapten
Amsterdamsch Genootschap ter bevordering der koepok-inenting voor minvermogenden, Het - Amsterdam 1803 neutraal Zieken Medici
Liefdadigheidsvereeniging "Fortuna" Amsterdam 1891 neutraal Weduwen, Wezen
Vereeniging ter geneeskundige behandeling van behoeftige ooglijders Amsterdam 1888 neutraal Gehandicapten
Liefdadigheids-Vereeniging: Ondersteuning zij ons Doel Amsterdam 1894 neutraal Armen algemeen, Zieken
Vereeniging in het belang der weezenverpleging Amsterdam 1869 neutraal Wezen
Zeemanscollege: "Zeemanshoop" Amsterdam 1822 neutraal Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen (ZV) Amsterdam 1823 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Amsterdam Amsterdam 1825 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verstrekking van warm voedsel aan de meest behoeftige kinderen der kostelooze scholen alhier Amsterdam 1884 neutraal Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen
Vereeniging 'Salerno' Amsterdam 1853 neutraal Arbeiders, Armen algemeen
Opvoeding van Halfweezen in het huisgezin Amsterdam 1899 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen, Vrijmetselaars
Vereeniging Reisbelasting, afdeling Amsterdam Amsterdam 1895 neutraal Zieken Vrouwen
Genootschap Instituut tot onderwijs van blinden, Het - Amsterdam 1808 neutraal Gehandicapten, Jeugd 6-12
Vereeniging tot het verschaffen van Toevlucht aan onbehuisden Amsterdam 1893 neutraal Dak- en thuislozen, Werklozen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Amsterdam van den - Amsterdam 1883 neutraal Alcoholisten
Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse Amsterdam 1852 neutraal Arbeiders
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1875 neutraal Alcoholisten
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Amsterdam der - Amsterdam 1884 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Directe hulp in nood voor alle gezindten Amsterdam 1899 neutraal Armen algemeen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Amsterdam Amsterdam 1810 neutraal Gehandicapten
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin Amsterdam 1894 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging ter verspreiding van Bloemen, Vruchten en Lectuur in de Ziekenhuizen Amsterdam 1882 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité te Amsterdam Amsterdam 1881 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Liefdadigheidsvereeniging "Hulp en Steun" voor weezen van alle gezindten te Amsterdam Amsterdam 1894 neutraal Wezen
Vereeniging Huisverzorging Amsterdam 1900 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën Amsterdam 1878 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging Pro Juventute Amsterdam 1896 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Amsterdam der - Amsterdam 1873 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Amsterdam I en II Amsterdam 1785 neutraal Armen algemeen Mannen
Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies Amsterdam 1900 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging onder de zinspreuk "Moed, Beleid en Trouw" Amsterdam 1890 neutraal Militairen, Weduwen, Wezen Militairen
Algemeene Liefdadigheids-vereeniging: Weldoen en Genoegen; Kinderkleeding Amsterdam 1899 neutraal Jeugd 6-12
Vereeniging tot bevordering van het Herstel van Drankzuchtigen Amsterdam 1890 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Amsterdam Amsterdam 1880 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging "Hulp voor minvermogende ooglijders" Amsterdam 1880 neutraal Gehandicapten
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Anna Paulowna Anna Paulowna 1899 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Apeldoorn Apeldoorn 1884 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging voor algemeene Armenzorg Apeldoorn 1899 neutraal Armen algemeen, Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Zieken
Aantal verenigingen: 636 pagina: « 1 2 3 4 513 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.